HUTBA: VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE

A nad vama bdiju čuvari…

            Hvala pripada Allahu, Koji je izvor i utok svemu, Koji čini što god hoće, Koji je vlasnik veličanstvenog Arša i silne snage, Koji je najčišće Svoje robove uputio Pravim Putem i ispravnom praksom, Koji im je darovao blagodat strogog čuvanja i zaštite svog vjerovanja od tmina sumnje i odbojnosti, nakon što im je darovao svjedočenje tevhida.

            Salavati i selami neka su Allahovom poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Uzvišeni kaže: A nad vama bdiju čuvari, Kod nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite. (El-Infitar; 10. – 12.)

            Nakon vjerovanja u Allaha, kao Jednog i Jedinog Boga, svaki musliman vjeruje u gajb – za nas nevidljivi svijet. U svijet gajba ubrajaju se meleki, koji su duhovna bića stvorena od svjetlosti. Iz citiranog hadisa Allahova Poslanika, a.s., možemo vidjeti da se radi o bićima koja imaju izuzetne karakteristike i čija veličina je za nas skoro nepojmljiva.

            Sama supstanca od koje su u osnovi stvoreni – svjetlost, u našem shvatanju ima osobinu brzine ali i nečega što je pozitivno.

            Meleki su bića koja u potpunosti, bez imalo oklijevanja, provjeravanja, postavljanja dodatnih pitanja izvršavaju ono što Allah Uzvišeni od njih traži. Različite su njihove uloge i njihova zaduženja. Neki od njih su nam poznatiji, drugi su samo spomenuti po svojoj zadaći koju imaju, a mnoštvo je onih za koje ne znamo. Allahov Poslanik, a.s., kaže: Nebesa bruje,  našto imaju pravo. Na njima nema mjesta a da tu nema meleka na sedždi ili ruku'u. (Nesai, Tirmizi)

            Meleki su i uz nas. Uzvišeni Allah kaže: Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, – po Allahovom naređenju bde. (Er-Ra'd, 11.)

            A Allahov Poslanik, a.s., je rekao: Čuvajte se golotinje, jer sa vama su oni koji vas nikada ne napuštaju, osim kada obavljate nuždu i kada se intimno sastajete sa svojim ženama. Stoga, imajte stida od njih i ukažite im poštovanje. (Tirmizi)

            Meleki su uz nas, ali oni su i u svakoj kući u kojoj ima dobra. Meleki donose bereket, blagostanje i smirenost ukućanima u kojoj kući ima namaza, učenja Kur'ana, zikra i selama. Zato, dragi brate, u svoju kuću za korači desnom nogom, sa bismillom i selamom. Čak, iako dolaziš a znaš da u kući nema nikog, nazovi selam.

            Meleki vole vjernike. Kaže Poslanik, a.s: Kad Allah zavoli nekoga, On pozove Džibrila i kaže mu: O Džibrile, Ja volim tog i tog, pa ga i ti zavoli. Onda Džibril pozove meleke sa neba i kaže: Allah voli tog i tog, pa ga zavolite. Pa ga meleki zavole. A onda Allah učini da ga vjernici na zemlji zavole. (Buharije i Muslim).

            Također, meleki čine dove za vjernike. Poslanik a.s. nam je objasnio: Koji god od Allahovih robova čini dovu za mene, jedan od meleka čini dovu za njega. (Sahihu-l-Džamii).

            Poslanik, a.s., nam je objasnio, da ima melek, kojem je dužnost da moli za onoga koji moli za brata u odsustvu. Melekova dužnost je da kada ti moliš i činiš dove za svog odsutnog brata da govori: Amin, i tebi isto.

            Meleki, braćo, bilježe i naša djela. Oni će biti svjedoci onome što smo radili. Kada čovjek uradi dobro djelo, meleki mu to odmah upišu. Kada čovjek uradi kakvo loše djelo, kada učini grijeh, meleki odlože upisivanje tog grijeha za sedam sati ne bi li čovjek učinio tevbu ili uradio kakvo dobro djelo kojim će izbrisati učinjeni grijeh. Ako ni nakon sedam sati čovjek se ne pokaje ili ne učini dobro djelo, meleki mu tek onda upisuju jedno loše djelo.

            Mi, draga braćo, nismo meleki. Često pogriješimo, često odemo u ono što narušava tvoju i moju prirodnu čistotu sa kojom smo došli na ovaj svijet. Ali ono što možemo, jeste da svaku situaciju sa kojom nismo zadovoljni, koja nas u duši tišti što prije popratimo dobrom koje će meleke koji su uz nas obradovati i koji željno čekaju da u svoje deftere upišu naše dobro koje će svjedočiti u našu korist na Danu suda.

            Molimo Allaha, dž.š., da naši pratioci od nas što više dobra, da budu svjedoci za nas a ne protiv nas. Amin

Egipatska džamija Stari Ilijaš; 25.01.2019. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović