HUTBA: UGOVOR SA ALLAHOM, dž.š., – ČETVRTI DIO

Neka su hvala i zahvala Allahu, dž.š., osim Njega drugog Boga nema. On je Stvoritelj i Uzdržavatelj svih svjetova.

Salavati i selami neka su Allahovom Poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Podsjećamo se na riječi Uzvišenog: A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili – oni će stanovnici Dženneta biti i u njemu će vječno boraviti. I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti…

            Treća tačka ugovora za Džennet glasi: „…a ljudima lijepe riječi govoriti…“

Vrlo kratka kur'anska poruka. Neki bi rekli pa ovo je najlakše. Nema puno zahmeta, a i ništa ne košta.

Naše riječi su odraz naše duše. To kako govoriš drugima, ustvari govori o tebi samome. O onome kakvo je stanje u tebi. Ako iz tebe izlaze lijepe riječi, ako su one iskrene, tačne, ohrabrujuće za onda je i tvoj unutrašnjojst takva. Suprotno tome bestidne riječi, psovke, vrijeđanja, omalovažavanja, laži i potvore koje iskazujemo svojim riječima samo su dokaz bolesnog srca u nama samima i velikog grijeha kojeg na taj način činimo.

Hasan el-Basri kaže: “Lijepa riječ” – ovdje znači da čovjek naređuje dobro i odvraća od zla, da blago postupa, prašta i bude širokogrud, te da ljudima govori lijepe riječi. To je svaki način ophođenja kojim je Allah zadovoljan.

Sva tumačenja ovog dijela ajeta idu ka tome da se poziva na lijep ahlak, lijepo ophođenje prema ljudima, a pogotovo prema drugim muslimanima.

Nažalost, svjedočimo jednoj sasvim suprotnoj stvari od ove koju Kur'an od nas traži kroz poruku da ljudima govorimo lijepe riječi. Ovo je posebno izraženo na društvenim mrežama. Naši postovi i komentari su također naše riječi koje bi shodno ovoj tačci ugovora za Džennet trebalo da budu onakvi kakvima bi Allah bio zadovoljan. Da li, brate i sestro, dok pišeš komentare imaš na umu da Allah zna za te komentare i riječi kojima se izražavaš?! Da li si svjestan da sve to što tamo pišeš ustvari upisuješ u knjigu svojih djela?

Ako želiš drugog posavjetovati, ukazati mu na grešku koju želiš da taj koji je čini popravi onda ćeš mu to reći u četiri oka, privatnom porukom.

Ne ulazi u rasprave sa ljudima. Svojim riječima ljude ohrabruj. Pođi od svoje porodice. Porodica je mjesto gdje su ljudi iskreniji. Tu nema maski. Tu većina ljudi svoje riječi ne filtrira, ne vaga hoće li mu supruga ili dijete zamjeriti. Nemoj biti od onih koji samo zvocaju. Koji u svemu mahanu pronađu. Koji i kada nešto pohvale imaju da dodaju ono „ali“ da je još ovo ili ono… Pohvali svoju suprugu, pohvali svoje dijete. Nemoj da bude da se to podrazumjeva. Ne podrazumjeva se!

Brate koji si oženjen: ništa te ne košta, a jako puno znači kada supruzi svojoj kažeš: Svaka ti čast, ovo je super, Allah te nagradio. Sestro koja si udata: ništa te ne košta, a jako puno znači kada suprugu svome kažeš: Svaka ti čast, ovo je super, Allah te nagradio.

Molimo Allaha da popravi i uljepša našu nutrinu, da ljudi od nas i o nama samo lijepo slušaju. Amin!

Prijenos džuma-namaza pogledajte na linku: