HUTBA: VJEROVANJE U BOŽIJE OBJAVE

Kur'an  – put napretka

Hvala i zahvala neka su Allahu Uzvišenom, Onom koji stvoreno održava, koji ništa ne prepušta slučaju i koji Uputom dariva.

Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., poslaniku i miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., koji je sadržaj Upute vjerno ljudima prenio, a ništa nije izmijenio, niti izostavio.

U našem obnavljanju imanskih šarta, stigli smo do trećeg šarta koji glasi: VE KUTUBIHI – vjerujem u Allahove Knjige (Objave).

Allahove Knjige su objave koje je Uzvišeni Allah preko meleka Džibrila slao poslanicima, a oni su ih prenosili, objasnili i kroz život pokazali da život usklađen sa Božijom Objavom znači uspješan, smislen i sretan život.

Od prvog čovjeka i prvog poslanika, Adema, a.s., pa sve do Muhammeda, s.a.v.s., Allah, dž.š., je ljudima slao objave u kojima su bile sadržane upute, savjeti i propisi o životu ljudi.

Zašto nam je Allah, dž.š., slao objave?

Danas, savremeni čovjek šta god proizvede, napravi, uz to pošalje uputstvo o korištenju. Najobičniju alatku koju čovjek napravi, uz nju uputstvo napiše. Isti taj savremeni čovjek, koji ni igračku iz kinder jajeta ne može sastaviti bez uputstva kaže kako su objave izmišljene, kako je to prodavanje magle.

O razumom obdareni, braćo draga, budimo zahvalni Allahu, dž.š., što smo među onima koji kažu da na ovom svijetu nije sve slučajno, što smo među onima koji svjesni svoje vrijednosti znaju da Stvoritelj i Gospodar tu vrijednost ne bi ostavio bez uputstva.

Muslim bilježi, a Omer b. el Hattab, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Zaista, Allah ovom Knjigom (Kur'anom) uzdiže jedne narode, a ponižava druge.”

Kad god su se ljudi udaljili od Božijeg uputstva, dočekla ih je propast i doživjeli su poniženje. Kad god su ljudi krenuli putem Božijeg uputstva, taj put je bio put uspona, put napretka.

Ići putem napretka, a vođen Božijom objavom ne znači držati Kur'an sa poštovanjem na najvišem mjestu u kući, u stanu; umotati ga u mirisni peškir, a ne dozvoljavati da ga iko dotakne. Put napretka kojeg nam Božija objava donosi znači u svakoj sferi našeg života kur'anska načela primjenjivati.

Je li to moguće?

Poslanik, a.s., nam je pokazao da jeste. Njegov život bio je Kur'an. On je bio Kur'an koji je hodao. Da je to moguće, pokazale su nam i mnogobrojne generacije u povijesti Islama, koji su samo zahvaljujući životu prožetim Božijom objavom ostali zapamćeni kao najbolje generacije islamskog svijeta.

Da je kur'anska načela moguće sprovesti i u današnjem vremenu, također imamo mnogobrojne dokaze i pokazatelje. Na našu žalost, ti dokazi i ti pokazatelji su vrlo često oni koji ne priznaju Kur'an, oni koje nevjernicima zovemo. Kada govorimo o ospješnom obrazovanju, o tačnosti i preciznosti u radu, kada govorimo o poštivanju obaveza, ugovora, date riječi, kada govorimo o pravednim i sigurnim društvima, koja društva, države i čije sisteme navodimo. One, braćo, za koje kažemo da su nevjernici.

U isto vrijeme, svi recepti uspjeha kojima se divimo prepoznavši ih kod drugih, kod nas ostaju dobro zamotani, visoko u vitrini.

Allah, dž.š., je obajvio četiri velike objave (kitaba): Tevrat, Zebur, Indžil i Kur'an. Uz to, objavljeno je i 100 manjih objava, suhufa.

Sve objave, osim Kur'ana su ili: zagubljene, mijenjane, prekrajane… Allah, dž.š., je garant da će Kur'an ostati nepromjenjen, potpun, bez da fali i jedno slovo, ali i bez da je i dodano i jedno slovo sve do Sudnjega dana. Kada ćemo posegnuti ka tim vitrinama, uzeti te recepte u ruke i u život unijeti Kur'anske preporuke?

Kur'an će ostati sačuvan, on će voditi ka uspjehu one koji ga stave pred sebe. Hoćemo li biti od takvih do tebe je i do mene.

Molimo te Gospodaru naš, daj da budemo od onih koji će Kur'an učiti, koji će njegove poruke slijediti i koji će Kur'anom uspjeh i slavu steći. Amin.

Egipatska džamija Stari Ilijaš; 01.02.2019. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović