HUTBA: PRVI IMANSKI ŠART

VJEROVANJE U ALLAHA

ZNAJ, DA NEMA BOGA OSIM ALLAHA…

Hvala pripada Allahu, Koji je izvor i utok svemu, Koji čini što god hoće, Koji je vlasnik veličanstvenog Arša i silne snage, Koji je najčišće Svoje robove uputio Pravim Putem i ispravnom praksom, Koji im je darovao blagodat strogog čuvanja i zaštite svog vjerovanja od tmina sumnje i odbojnosti, nakon što im je darovao svjedočenje tevhida.

Salavati i selami neka su Allahovom poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Iman znači vjerovanje. Mu'min je osoba koja vjeruje. Vjerovanje ima svoje posebno sjedište, a ono je u srcu. Iman – vjerovanje se sastoji od vjerovanja u šest šarta: vjerovanju u Allaha, u njegove meleke, u Njegove knjige – objave, u Njegove poslanike, u Sudnji dan te vjerovanje u Njegovo određenje, odnosno da sve što se događa biva Njegovom voljom i određenjem.

U ovoj i pet narednih hutbi ćemo se podsjetiti na ono što smo još kao djeca učili u mektebu, o svakom od šest imanskih šarta ćemo da ponovimo ono što bi svaki vjernik i vjernica trebalo da znaju i u što bi trebalo da vjeruju. Prethodnik vjerovanju je znanje. Prve kur'anske riječi su bile: Uči!…, a Uzvišeni Allah u 19. ajetu sure Muhammed kaže: “Znaj, da nema drugog Boga osim Allaha!…”

Jedna od prvih stvari koju učimo našu djecu su imanski šarti. A koliko je ovaj dio važan u životu svakog ko slijedi Allahova Poslanika, a.s., najbolje opisuje činjenica da prvih 13 godina pozivanja u islam i rada Allahovog Poslanika, a.s., je usmjereno ka izgradnji vjerovanja kod ljudi.

Uzvišeni u suri El Ihlas kaže: Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!” (El Ihlas, 1.- 4.)
Vjerovati u Allaha znači vjerovati da je samo Allah Bog i da osim Njega drugog boga nema. Allah je Jedan, On je oduvijek i zauvijek, On nije postao i neće nestati. Allahu niko nije ravan i ništa se sa Njim ne može porediti. On nema oblikovano tijelo, nema ograničenu i zamislivu supstancu. Ni jedno tijelo Mu nije slično ni po zamislivosti ni po mogućnosti dijeljenja. On ne sliči ni čemu što postoji, niti išta što postoji sliči Njemu. “Ništa nije kao On.”

On je uzvišeni, Živi, Moćni, Silni i Onaj Koji sve potčinjava i pokorava. Ne obuzima ga ni drijemež ni san. U Njegovim rukama vlast je i sila, moć i pobjeda, stvaranje i odredba.

On sve potanko zna. On je Sveznajući i Njegovom znanju ne može ništa izmaći. On zna i za kretanje crnog mrava, po crnoj stijeni u mrkloj noći.On zna za kretanje svake trunke u zraku. Poznaje i javno i tajno.

Njegovom voljom biva sve i On Svojom voljom upravlja događajima. On je Uzvišeni, Onaj Koji sve čuje i sve vidi. NJegovom sluhu ne može promaći ništa što je čujno ma koliko to tiho bilo, niti se Vjegovom vidu može skriti išta što je vidljivo ma koliko sitno bilo.

On je Onaj Koji govori, Koji naređuje i zabranjuje, obećava i prijeti ali Jegov govor nije glas koji nastaje strujanjem vazduha ili treprenjem glasnih žica, niti glasovima koji nastaju sastavljanjem usana ili micanjem jezika.

Nema ništa što nije On a da ne postoji i da nije stvoreno Njegovim djelovanjem, i proisteklo iz Njegove pravde, na najljepši i najsavršeniji, najpotpuniji i najpravedniji način, a On je mudar u svom djelovanju, pravedan u Svojim presudama.

Allahov Poslanik, a.s. je rekao da Uzvišeni Allah kaže: “Ja sam kod pomisli Moga roba o Meni. Ja sam s njim kad Me spomene. Ako me se sjeti u sebi i Ja se njega sjetim u Sebi, a ako Me spomene pred skupom i Ja ću njega spomenuti pred boljim skupom.” (Buharija i Muslim)

Molimo Allaha, Milostivog, Samilosnog, da nam vjeru u Njega učvrsti, da Pravim putem koračamo i na njemu se Njemu vratimo! Amin!

Egipatska džamija Stari Ilijaš; 18.01.2019. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović