HUTBA: VRIJEME JE VELIKA BOŽIJA BLAGODAT!

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu. Zahvalu Mu upućujemo na blagodati vremena za koju Ga molimo da bude svjedok u korist nas, a ne protiv nas. Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., miljeniku i poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Uzvišeni Allah u suri El-Asr kaže: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tako mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.”

Iza nas je 2017. godina, a već putujemo 2018-om. Hasan Basri je govorio: “O čovječe, ti si samo skup dana, kada ode jedan dan ode dio tebe…” Cijeli naš život je, u stvari, vrijeme koje trebamo paziti kako i u čemu ga provesti.

Imam Ibnul-Kajjim El-Dževzijje je rekao: “Najbolje i najkorisnije razmišljanje je razmišljanje o važnosti vremena u ljudskom životu. Znalac je onaj ko je spoznao vrijednost vremena, jer onaj ko upropasti vrijeme taj je upropastio sva njegova dobra.”

Nakon što smo izgubili šansu da na konto naših dobrih djela i da u svoju korist više uradimo u 2017. godini, evo nas na početku nove godine, nove šanse koja nam je data, nove prilike za koju imamo vremena i koju treba da planirano iskoristimo i proživimo.

Oni koji se bave bilo kakvim ozbiljnim poslom, već su odavno sumirali rezultate poslovanja u prethodnoj godini, i sačinili planove rada u ovoj, sada već tekućoj godini.

Zabilježeno je da je mudri Hasan Basri jedne prilike rekao: “Zapamtio sam ljude koji su više vodili računa o trošenju vremena, nego što vi vodite računa o trošenju dinara i dirhema.”

Draga braćo, koliko nas je ušlo u 2018. godinu sa planom i ciljem šta u toj godini želim uraditi; ili smo možda od onih koji žive dan za dan poput drveta u nabujaloj rijeci koje plovi pa malo udari u ovaj kamen, zakači za onu obalu i tako dok negdje ne okonča truhleći svakog dana sve više i više.

Muhammed, s.a.v.s., nas uči da vrijeme koje smo dobili, da godinu kroz koju evo koračamo isplaniramo na način da ako smo mladi razmislimo u šta ćemo mladost prije starosti provesti. Svako od nas će sutra biti stariji, zato koliko je već danas trebamo da znamo šta je to u šta ćemo ovaj dan provesti.

Kaže Poslanik, a.s., isplaniraj kako i u šta ćeš svoje zdravlje trošiti prije nego bolest dođe. Isplaniraj, dragi brate, u šta ćeš svoju snagu trošiti, fizičku, intelektualnu i duhovnu prije nego li dođe zamor, prije nego li dođe bolest.

Uči nas Poslanik, a.s., da planiramo marku koju imamo u džepu u šta ćemo je potrošiti. Da ne bismo bili od onih koji će maštati, eh da imam marku sad bih je u to potrošio. Kad čovjek nema, onda vrlo dobro zna kako i u šta bi trebalo da troši, ali kad ima, posebno ako ima malo više, onda zaboravi da planira, a posebno zaboravi da u tom svom planu druge računa.

Uči nas Poslanik, a.s., da je velika blagodat slobodno vrijeme. Koliko nas je u ovoj džamiji koji smo sada spremni dijete staviti ispred sebe i savjetovati ga, de ovo ovako, de ono onako. Većina ovih savjeta proizilazi iz šansi koje smo sami propustili. Međutim, dragi brate, puno je još šansi koje imaš, samo moraš sebe staviti preda se i posavjetovati se.

I na kraju, Poslanik, a.s., nas uči da čovjek mora imati jedan širi i veći plan. Plan koji se zove život, i plan koji podrazumjeva u čemu ćemo smrt dočekati.

Naš praotac, Ibrahim, a.s., ostavio nam je za ove dvije stvari amanet: “Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drukčije nego kao muslimani!”

Pravim putem koračajmo, Kur'ana i sunneta se držimo i naš život i naša smrt biće u Božijem zadovoljstvu, a nama od koristi. Molimo Uzvišenog da nas u ovome pomogne. Amin!

Hutbu održao: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš; 05.01.2018. godine