HUTBA: KAKVI SMO SUPRUGAMA?

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova…

Salavati i selami neka su Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Poslanikov, a.s., način ophođenja prema onima oko sebe je uvijek bio protkan ljubavlju, pažnjom, milošću. Poslanikova, a.s., kuća je bila najsretnija i najberićetnija od svih kuća koje su ikada postojale i koje će ikada postojati na ovome svijetu. U njegovoj kući je uvijek i na svakome mjestu mirisala sreća. Sa aspekta materijalnih dobara, njegova kuća je vjerovatno bila među najsiromašnijim na svijetu. Znalo je proći i po nekoliko dana a da se u njoj nije skuhalo ni jedno jelo.

I pored toga, ni jedna supruga nije voljela svoga muža koliko su supruge Allahova Poslanika, a.s., njega voljele. Isto tako, ni jedan muž nije volio svoju suprugu, koliko je Allahov Poslanik, a.s., volio svoje.

Znao je Poslanik, a.s., da se sreća ne kupuje, znao je Poslanik, a.s., da se ljubav ne ogleda u skupocjenim stanovima, kućama, odjeći, punom ormaru cipela.

Nemojte, braćo, misliti, da supruge Allahova Poslanika, a.s., nisu mogle imati lagodan život. Hatidža, r.a., je bila, izuzetno bogata prije udaje za Poslanika, a.s. i mogla je da bira za koga bi da se uda. Aiša, r.a., je bila kćer jednog od bogatijih mekkelija. I drugim, Poslanikovim, a.s., suprugama je bilo omogućeno da uživaju u dunjalučkim blagodatima.

Ali ni jednoj od njih nije ni naumpalo da napusti Allahova Poslanika, a.s. Zašto? Kako je Allahov Poslanik, a.s., uspio da pridobije njihovu ljubav, pažnju, spemnost da se za rad njega odreknu mnogobrojnih dunjalučkih dobara.

Prvo se podsjetimo na riječi Allahova Poslanika, a.s.: Najbolji među vama je onaj, koji je najbolji prema svojoj supruzi.“

Treba čovjek biti dobar prijatelj, dobar radnik, dobar roditelj… Ali ako želiš da kod Allaha budeš upisan kao najbolji, taj epitet ćeš ponijeti samo ako budeš takav prema svojoj supruzi. Otkud da je to ovako? Kako to da je naš odnos prema našoj supruzi način da postanemo najbolji?

Otuda, dragi brate, što od dobrog odnosa među supružnicima zavisi kvalitetan odgoj djece koja će sutra odgajati generacije koje dolaze.  Otuda, dragi brate, što kad se poremete odnosi među supružnicima to će osjetiti i prijatelji, i poslodavci, i rodbina i čitava zajednica.

Već smo spomenuli da Allahov Poslanik, a.s., pažnju i ljubav svojih supruga nije kupio, niti je pridobio to bilo čim što je materijalno dobro.

Kako je u tome uspio govore nam njegove supruge. Sve one kada bi o njemu govorile, izgovorile bi sljedeću rečenicu: „Allahov Poslanik je bio najvedrijeg osmijeha među svim ljudima i najviše se šalio sa svojim suprugama.“

Vedrina i osmjeh, lijepa šala su možda samo naizgled male stvari. Ali ako uzmemo da su one odraz unutrašnjeg stanja čovjeka, stanja njegove duše i srca onda su one itekako bitan pokazatelj naše ljubavi, pažnje i važnosti onog drugog kod nas.

Ljubav se danas sve više oblači u odjeću sebičnosti, ljudi sve više gledaju šta je ko dužan prema njima, dok vrlo često zaboravljamo šta mi možemo, trebamo i moramo učiniti drugima.

Jedna od posebnih supruga Allahova Poslanika, a.s., bila je h. Aiša. Kažem od posebnih, zbog toga jer zahvaljujući njoj, njenoj nesebičnosti i njenom zalaganju do nas je stiglo preko 2200 hadisa, i to u najvećoj mjeri onih koji govore o porodičnim odnosima. Zapitajmo se, braćo, posebno svi oni koji danas obilježavaju Dan zaljubljenih kojeg nam zapadna mašinerija predstavlja kao međunarodni iako je i pticama na grani jasno da se radi o kršćanskom prazniku, zapitajmo se koliko znamo hadisa Allahova Poslanika, a.s., koji govore o porodičnim odnosima, koji govore o njegovom odnosu prema suprugama.

Pokušajmo slijedeće predaje koje govore o, naizgled sitnim životnim stvarima, da primjenimo u našem odnosu prema našim suprugama, i vidjećete kako će to pozitivno utjecati na naš bračni život.

Od Aiše, r.a., prenosi se da je rekla: ‘’Allahov Poslanik, a.s., i ja kupali smo se iz iste posude.’’ (Buhari)

Kaže Aiša, r.a.: “Znala sam piti (iz posude), a bila bih u hajzu, te bih je dodala Allahovom Poslaniku, a.s., a on bi stavljao svoje usne na mjesto na kome su bile moje i glabala bih meso s kosti, zatim bi je on uzeo i stavljao svoja usne na mjesto na kojem su bile moje.” (Muslim)

Također, od Aiše, r.a., se prenosi i ovo: “Krenula sam sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., na jedno od njegovih putovanja, a bila sam još uvijek mlada, neugojena, te je rekao ljudima: ’Idite naprijed’, i oni pođoše, a zatim mi reče: ‘Dođi da se potrkamo’, pa smo se utrkivali te sam ga pretekla. Prešutio mi je ovo sve dok se nisam udebljala i krenula s njim na jedno od njegovih putovanja te reče ljudima: ‘Idite naprijed’, a zatim mi reče: ‘Dođi da se utrkujemo’, te me preteknu i poče se smijati govoreći: ‘Ovo je za ono!’” (Ahmed)

Brate dragi, zapitaj se kada si zadnji put pokazao vedrinu svoga lica svojoj supruzi. Kada si posljednji put izmamio osmjeh na njeno lice. Kada si joj posljednji put rekao da je voliš, pokazao da ti je do nje stalo, da cijeniš ono što ona radi, da si joj podrška.

Džamija Stari Ilijaš; 14.02.2020.

Hutbu održao: Amel ef. Muminović