HUTBA: UNIŠTI ZVIJER DOK JE JOŠ MALA!

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, osim Njega drugog Boga nema. Zahvalu Mu upućujemo na blagodatima kojima nas obasipa, na blagodati vjere posebno.

Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., poslaniku i miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, njegovim ashabima.

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: “Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravom putu istraje.” (Ta-Ha, 82)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi jedan vrlo interesantan događaj, naime: Mu'az ibn Džebel, r.a., je plačući došao kod Allahova Poslanika, s.a.v.s.. Kada ga je Allahov Poslanik, a.s., upitao zašto plače, Mu'az mu odgovori: “O Allahov Poslaniče! Na vratima se nalazi jedan mladić, vitka tijela, svijetle puti, čista odijela i lijepa izgleda. Plače za ono što mu se dogodilo u mladosti kao što kada majka plače za izgubljenim djetetom i želi da uđe kod tebe.”

Allahov Poslanik, a.s., mu reče da ga puste unutra, a onda ga upita: “Zašto plačeš, šta te je toliko rasplakalo?”

Mladić je odgovorio: “O Allahov Poslaniče, kako da ne plačem? Ja sam počinio takve grijehe, da ako budem pitan za samo jedan od njih, dovoljno će biti da dugo vremena ostanem u Džehennemu. Štaviše, mislim da ću za svaki biti pitan i kažnjen.”

Nakon ovog odgovora mladić više ništa nije mogao reći, otišao je na jedno brdo u blizini Medine, obukao staru vunenu odjeću, stavio je okove na ruke i vrat i počeo moliti slijedećim riječima: “O Allahu, Jedini Bože moj! Vlasniku moj i Gospodaru moj! Evo ovaj čovjek sa lancem na vratu, sa okovima na rukama i verigama na nogama, okovan u gvožđu poput bjegunca priznaje svoje grijehe i kaje se…”

Draga braćo, svaki musliman bi trebao da o svojim grijesima ima ovakav stav. Da bez obzira koliko bio dobar uvijek budeš svjestan da su tvoji grijesi poput zvijeri, poput vuka ili lava. Dok su mali mogu biti i slatki, ali budi siguran, dragi brate, da će doći vrijeme, doći će vrijeme kada će te ti grijesi progutati, kada će te ti grijesi koje smatraš beznačajnim i ne tako opsnim odvesti u propast.

U ovo vrijeme kada se približavamo noći grijeha, kada se mnogi oko nas pripremaju da na najluđi način istu dočekaju i proslave i kada mnogi razmišljaju na način pa šta fali malo se provesti, šta fali jednu ili dvije čašice sa društvom popiti, jer neću se napiti, šta fali što djetetu jelkicu malo okitim, de da ga novogodišnjim paketićem obradujem, neka imamo na umu ovog mladića. I neka imamo na umu da će te za nas „sitne“ stvari, omalehni grijesi svakog dana sve više rasti i da će ih sve teže biti savladati.

Zato, dragi brate, dok je zvijer još mala i dok nije ojačala uništi je, u suprotnom, ona će uništiti tebe, a možda i one tebi bliske.

Molimo Allaha Uzvišenog da nas milošću Svojom obaspe, da nam grijehe oprosti i da nas džennetskim ljepotama obraduje. Amin!

Hutbu održao: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš, 29.12.2017. godine