HUTBA: UGOVOR SA ALLAHOM, dž.š., – DRUGI DIO

Neka su hvala i zahvala Allahu, dž.š., osim Njega drugog Boga nema. On je Stvoritelj i Uzdržavatelj svih svjetova.

Salavati i selami neka su Allahovom Poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Uzvišeni Allah u suri El-Bekare, u 82. ajetu kaže: A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili – oni će stanovnici Dženneta biti i u njemu će vječno boraviti.

            Druga tačka ugovora za Džennet glasi: … i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti…

Prva stvar koja se očekuje od onog koji obožava Allaha, dž.š., i ko je pokoran samo Njemu je dobročinstvo ljudima, a ono prije svega obuhvata četiri kategorije ljudi: roditelje, bližnju rodbinu, siročad i siromahe.

O dobročinstvu prema ovim kategorijama Poslanik, a.s., je rekao:

Zadovoljstvo Gospodara je sa zadovoljstvom roditelja, a srdžba Gospodara je sa srdžbom roditelja. (Tirmizi).

Onaj ko želi da produlji svoj život i da poveća svoju opskrbu neka čini dobro svojim roditeljima i neka održava dobre odnose sa svojom rodbinom! (Musned Ahmedov)

Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš: srce će ti biti blago i svaka će ti se želja ispuniti. (Bejheki.)

Koji mu’min nahrani gladnog mu’mina, Allah će njega nahraniti džennetskim plodovima. Koji mu’min napoji žednoga vjernika, Allah će njega napojiti najljepšim džennetskim napitkom na Sudnjem danu. Koji vjernik odjene oskudno odjevenog vjernika, Allah će njega odjenuti sa džennetskom odjećom. (Tirmizi)

Dobročinstvo podrazumjeva činjenje dobra bez očekivanja da nam se za to dobro uzvrati dobrim, zahvalnošću, ili da drugi imaju neku obavezu prema nama zbog našeg dobročinstva. Dobročinstvo koje činimo prema ovim kategorijama treba da bude prožeto željom da se njim približimo Allahu, dž.š. Ono je vid naše zahvalnosti Gospodaru na onome što nam je dao: na blagodati vremena, imetka, zdravlja, znanja, srca koje suosjeća…

Braćo i sestre, kada se ukrasimo svojstvom dobročinstva prema ovim nabrojanim kategorijama ljudi onda znajmo da smo  se ukrasili najplemenitijim, najhumanijim i najkorisnijim propisima za sebe i zajednicu u kojoj živimo.

Ne dozvolimo da podlegnemo šejtanskom došaptavanju koji nas plaši siromaštvom i navraća da budemo škrti. Ne dozvolimo da šejtan u nama posije i odnjeguje sjeme kaprica i onih negativnih „principa“ koji će nas udaljiti od naših roditelja i rodbine i koji će nas udaljiti od Božije milosti.

Molimo Allaha, dž.š., da budemo od onih koji će ispuniti sve preuzete emanete. Amin!

Prijenos džuma-namaza pogledajte na linku: