HUTBA: SIROČE NE UCVILI!

Hvala i zahvala neka su Uzvišenom Allahu, Onom koji u Časnoj Knjizi kaže:

( 1 )   Tako mi jutra

( 2 )   i noći kada se utiša –

( 3 )   Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

( 4 )   Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

( 5 )   a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

( 6 )   Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,

( 7 )   i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

( 8 )   i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

( 9 )   Zato siroče ne ucvili,

( 10 )   a na prosjaka ne podvikni,

( 11 )   i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

Salavati  i selami neka su na Posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika i Njegova miljenika Muhammeda, s.a.v.s.: koji je rekao: “Ko potare glavu siročeta, iz samilosti prema njemu, Allah mu, za svaku dlaku koju je dotakao rukom, upiše dobro djelo. Za svaku dlaku mu izbriše po jedan grijeh i za svaku dlaku ga uzdigne po jedan stepen.” (Upozorenje nemarnim, 219. str)

Draga braćo, jedna od posebnih kategorija koja treba našu podršku, ali prije svega ljubav i saosjećanje su siročad. To su djeca koja nemaju jednog ili oba roditelja. Naš voljeni, Allahov Poslanik Muhammed, s.a.v.s., rođen je kao siroče. Babo mu je preselio prije njegova rođenja. Ali ni to nije sve, u šestoj godini njegovog života ostao je i bez majke.

Muhammed, s.a.v.s., je poslanik milosti. Ta milost je posebno bila, a i danas je, potrebna specifičnim kategorijama ljudskog društva, a među njima siročad sigurno zauzimaju posebno mjesto. Za tu milost, Muhammed, s.a.v.s., je pripreman, jer kako je siročetu najbolje zna i saosjeća onaj koji je i sam to prošao. Kako je roditelju koji ostane bez djeteta, najbolje zna onaj koji je to prošao. Muhammed, a.s., je kroz sve ove situacije prošao, zato je prema svim tim kategorijama njegova milost neupitna.

Poslanik, a.s., je bodrio svoje ashabe da vode računa o siročadi ukazavši im, kao što smo čuli iz hadisa na početku hutbe, da će onaj koji samo pomiluje siroče po glavi iz samilosti prema njemu postići velike stepene. A za onog koji se brine o siročetu, koji ga uzme pod svoje okrilje i izdržava ga, vodi računa o njegovom životu, stipendira ga kako bi školu ili studij uspješno završio, postara se da dobije zanat od kojeg će moći privređivati i sebi i zajednici, ponudi mu posao od kojeg će moći sebe i porodicu izdržavati, eh, draga braćo, možemo li zamisliti kakva je nagrada takvom?! Kaže Allahov Poslanik, a.s.: Ja i takav koji to radi u Džennetu ćemo biti jedan uz drugoga. Za brigu o siročetu, za njegovo izdržavanje bićeš u Resula u džennetu kao ova dva prsta. (kažiprst i srednji prst)

Brigu o siročetu, draga braćo, ima svaka majka, koja nakon smrti svoga muža brine o svojoj djeci. Brigu o siročetu ima i svaki otac, koji nakon smrti svoje supruge brine o svojoj djeci. Svi oni uz Resula će u Džennetu biti.

Pored brige o siričadi vodimo računa, draga braćo, da zbog svojih nesmotrenih postupaka, zbog svog ega, svoje ljutnje ne učinimo od djece koja imaju roditelje da postanu siročad. Muslimanske zemlje su, sa dubokim žaljenjem to kažemo, danas postale “rasadnici” siročadi. Brat na brata digavši ruku, musliman sa eksplozivom u džamiji, na pijaci, u marketu u sekundi “proizvede” na stotine siročića. Neki za takve kažu da su šehidi. Allah da nas sačuva ovakvog iskušenja.

Ali, dragi brate, vodi računa i ne dozvoli da se dovedeš u situaciju da zbog svog nesmotrenog poteza nekoga učiniš siročetom. Vodi računa kakav sjedaš za volan a posebno kako voziš. Jer ako pretičeš na punoj, ako pretičeš kroz traku koja nije predviđena za to ili prolaziš kroz crveno i tom prilikom možda nečijeg oca ili majku usmrtiš, odnosno neko dijete učiniš siročetom, pa kakva je razlika između tebe i onoga koji opasan eksplozivom nedužne ubija!?

Završit ćemo hadisom Allahova Poslanika, a.s., koji se prenosi od Omera ibn El Hattaba, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Kada neko udari siroče, Arš se zatrese, znog njegovog plača i Allah upita: Meleki moji, ko je rasplakao onoga kome sam roditelje prekrio zemljom? (A on najbolje zna) Meleki odgovore: ‘Gospodaru naš, mi to ne znamo.’ Tada Allah rekne: ‘Budite mi svjedoci da ću onoga ko odobrovolji i zadovolji siroče (ko u njegov život unese radost), Ja ću takvog zadovoljiti na Kijametskom danu onim što Ja imam.

Molimo Te, Gospodaru naš, učini nas od onih koji će prema svima činiti dobročinstvo. Nemoj nas, Milostivi učiniti od onih koji će siroče ucviliti, koji će na prosjaka podviknuti. Učini nas od onih koji će Ti na blagodatima zahvalni biti. Amin

 

Hutbu održao: Amel ef. Muminović

Stari Ilijaš; 23.11.2018. godine