HUTBA: POŠTUJMO STARIJE!

            Zahvalu upućujemo Allahu Uzvišenom, Koji naređuje da se svačije pravo poštuje i da se pravedno postupa.

            Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., miljeniku i poslaniku Muhammedu, a.s., koji je svoje čestite ashabe podučio savjesnom odnosu prema zajednici i svakom njenom članu bez obzira na starosnu dob, boju kože…

            Uzvišeni Allah u časnom Kur'anu kaže: “A tebe smo (o Muhammede) kao milost svjetovima poslali.”

            Draga braćo, nalazimo se u mjesecu rebiu-l-evvelu, mjesecu rođenja posljednjeg Allahovog Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Poslanika kojeg je Uzvišeni Allah poslao kao milost svjetovima. Tu milost koja je poslata svim svjetovima, čovječanstvo osjeća i osećat’ će do Sudnjega dana. Zaista je mnogo načina na koje se ova milost manifestuje, i, ako Bog da, kroz hutbe u ovom mjesecu ćemo o njima govoriti. U današnjoj hutbi ćemo vidjeti kako se ta milost manifestuje u odnosu prema starijim osobama. U Poslanikovom, a.s., životu možemo pronaći najljepše inspiracije, jer, on je vođen od Onog koji nadahnjuje i od Onog koji sve zna.

            Ebu Musa el-Ešari, r.a., prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Poštovanje prema sijedom (ostarijelom) muslimanu je od naklonosti Allahu“.

            Ove riječi najbolje opisuju kakav položaj su kod Poslanika, a.s., imale starije osobe, a samim tim kakav bi trebao biti odnos njegovih sljedbenika prema starima. Onaj koji se klanja Allahu, dž.š., ove Poslanikove riječi će razumjeti da je u poštivanju starijih Allahovo, dž.š., zadovoljstvo.

            Vrlo bitno je da spomenemo šta se podrazumjeva pod poštivanjem starijih. To znači da se takve osobe prve poselame, da im se ukaže lijepo mjesto u društvu, da se pažljivo slušaju dok govore, da ih se prepusti na desnu stranu ako zajedno sa njima idemo putem, da se prema njima bude blag i obziran, da im se kad god smo u mogućnosti ponudi pomoć, da im se obraćamo lijepim riječima i sa osmjehom.

            Uzvišeni Allah u suri Er-Rum u 54. ajetu nas podsjeća i opominje: “Allah je Taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće; On sve zna i sve može.”

            Ovaj ajet nas, draga braćo, podsjeća da smo bili slabi, ali i opominje da će poslije snage opet iznemoglost doći.  Obično se kaže kako posiješ tako ćeš i požnjeti, a od  Enes b. Malik, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ako mladić poštuje starije zbog njegovih godina, Allah će poslati nekoga da poštuje njega kada dođe u stare dane.“ (Tirmizi)

              Jedne prilike Alija, r.a., je krenuo na sabah-namaz. Obzirom da je naišao na starijeg čovjeka koji se teško kretao, bilo mu je žao da ga pretekne, pa je nastavio polahko da ide iza njega. Ovo njegovo poštovanje prema starijem je rezultiralo da je melek Džibril stavio ruku na leđa Poslanika, a.s., i nije mu dozvoljavao da se ispravi sve dok i Alija, r.a., nije stigao na namaz.

            Draga braćo, posebno omladino, poštujmo starije, budimo prema njima blagi i kad god smo u prilici da im pomognemo, to učinimo. Nadati se je da ćemo, ako Bog da, kad nas godine stignu, naći takav odnos mlađih prema nama.

            Završit’ ćemo kur'anskom dovom: “Gospodaru moj, dozvoli mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju Si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista kajem i odan sam Tebi.” (El-Ahkaf, 15.) Amin!

                                                                                                                       Džamija Stari Ilijaš; 09.11.2018. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović

 

Fotografija je snimljena u mjestu Slatina, kod općine Foča u BiH, a njen autor je novinar Samir Karić