HUTBA: VJEROVANJE U BOŽIJE ODREĐENJE

Hvala i zahvala neka su Uzvišenom Allahu, Onom koji sve stvara, održava i rastvara.

Salavati i selami neka su Njegovom poslaniku i miljeniku, Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Posljednji imanski šart glasi: VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TEALA – i vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem.

Sve što se dešava, bilo dobro ili zlo, nama drago i slatko ili mrsko i gorko, dešava se voljom Allaha, Onoga koji je sve stvorio i Svojom odredbom konačno i kako treba uredio.

Allahovo određenje – kader, skrivena je tajna koju je Uzvišeni Allah od svih stvorenja sačuvao. Ovo prikrivanje znači da niko osim Njega ne poznaje kader i niko nema pravo da pokušava proniknuti u njegovu suštinu i pojedinosti.

I pored toga što zanje o kaderu (o sudbini) zna samo Allah i što je stvorenjima zabranjeno se time baviti, oduvijek je bilo onih koji su sebi davali za pravo da kažu kako znaju sudbinu.

Zato je Allahov Poslanik, a.s., upozorio: “Ko ode do gatara i povjeruje u ono što kaže, zanijekao je ono sa čim je došao Allahov Poslanik, s.a.v.s.” (Tirmizi…), a ujednom drugom hadisu Poslanik je upozorio: “Ko ode gataru i upita ga za nešto, neće mu biti primljen namaz četrdeset dana.” (Muslim)

Nekada se gataru moralo otići, u mnogim mjestima se kahva iz fildžana popiti, a sada pritskom broja na daljinskom istog imaš u kući, u svoja četiri zida, a o internet mogućnostima da i ne govorimo. Neki iz zabave i radoznalosti, a neki usljed briga i problema tražeći sebi izlaza, baš kao što i utopljenik misli i nadu za svoj spas vidi u slamci koja pluta površinom vode.

Vjerujući u Allahovo određenje, vjernik se u svakom svom poslu oslanja na Allaha Uzvišenog jer je svjestan Njegovih riječi: “A vi ne možete htjeti ništa osim ono što hoće Allah, Gospodar svjetova!” (Et-Tekvir; 29.)

Ipak, vjerovanje u Allahovo određenje čovjeka ne oslobađa od toga da na putu ostvarenja svoga cilja ulaže trud i poduzima neophodne radnje. Upravo ovo dvoje, oslanjanje na Allaha kao Onog koji je sve odredio i ulaganje truda stavljaju vjernika u poziciju onog koji je uvijek na dobitku.

Ohrabrujuće su riječi Allahovog Poslanika, a.s.: “Divan li je primjer vjernika, doista je on uvijek na dobitku, jer tako nešto svojstveno je samo vjerniku. Ako ga zadesi kakvo dobro, zahvalan je, i bude mu dobro, a ako ga zadesi kakva nedaća, strpi se, i opet mu bude dobro.” (Muslim)

Vjernik zna da ga nije moglo mimoići ono što ga je zadesilo i da ga nije moglo zadesiti ono što ga je mimoišlo. Zato će vjernik tegobe i iskušenja strpljivo podnositi, oslanjajući se na Allaha, obraćajući se Njemu svojim dovama da stanje u kojem se našao u konačnici bude dobro za njega. Vjernik se neće za svoje greške i propuste pravdati da su dio Božijeg određenja, i da to što on griješi ili što je napravio određeni propust je dio Božije odredbe.

Prenosi se od Enesa b. Malika, r.a, da je neki čovjek rekao: „Allahov Poslaniče! Hoću li svezati devu i osloniti se na Allaha, ili ću je pustiti i osloniti se na Allaha?“ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Sveži je i osloni se na Allaha.“ (Tirmizi, Hakim i Bejheki)

Vjerovanje u Allahovo određenje i sudbinu kroz oslanjanje na Allaha i ulaganje truda u granicama svojih mogućnosti, daje nam izuzetno lijepe i korisne plodove. Ono čini da smo zadovoljni i Allahu Uzvišenom zahvalni kako u blagostanju tako i kada nas nedaće zadese, a da ćemo se na kraju uvjeriti da su oba stanja pozitivna po nas bila.

Dova je vjernikovo najjače oružje, dova a ne neki gatari, vrači i drugi prevaranti, sudbinu može promijeniti. Zato, Allahu dž.š., dovama se obraćajmo, molimo Ga, On će se, sigurno odazvati.

 Molimo Allaha Uzvišenog da nas učvrsti na Pravom putu, da nas sačuva zablude, da budemo svjesni njegovih blagodati dok su kod nas i budemo od zahvalnih. Amin

 

Egipatska džamija Stari Ilijaš; 22.02.2019. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović