HUTBA: REDŽEB JE PRILIKA ZA DOVU

Hvala Allahu, dž.š., Stvoritelju svih svjetova, salavat i spas na našega najodabranijeg miljenika i najboljeg učitelja svih vremena, poslanika Muhammeda s.a.v.s., na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su umirali s Allahovim imenom u srcu. Amin!

Danas je 03. redžep 1438. godine po Hidžri, odnosno 31. mart 2017. godine po miladu. Hvala Uzvišenom Allahu pa smo dočekali mjesec redžeb, mjesec na čijem početku je Poslanik a.s. imao običaj učiti dovu: ALLAHUMME BARIK LENA FI REDŽEBE VE ŠA'BAN, VE BELLIGNA RAMADAN – Allahu, učini nam blagoslovljenim redžep i šaban i upiši nas u one koji će dočekati ramazan.

Ovom dovom Poslanik, a.s., je ukazao na blagoslovljenost mjeseca redžepa i ša'bana stavivši poseban akcenat na blagodat mjeseca ramazana. Ebu Bekr el-Verrak el-Belhi kaže: “Mjesec redžeb je mjesec sjetve, mjesec ša'ban je mjesec zalijevanja posijanog, a mjesec ramazan je mjesec žetve.”

Jedno od najboljih plodova koje vjernik može da bere, jesu plodovi dove. Poslanik, a.s., je rekao: Dova je (istinski) ibadet; tj., pored toga što dovom izražavamo svoje želje za koje molimo Allaha da nam ih ispuni, na taj način čovjek je i u ibadetu Allahu, dž.š., zato onaj koji dovi ne može biti na gubitku.

Da je to tako, lijepo nam ističe i naš Miljenik, Muhammed, a.s., koji je rekao: “Svakom čovjeku koji učini dovu, Allah će dati ono što traži ili će ga umjesto toga sačuvati zla onoliko koliko vrijedi ta dova, osim ukoliko čini dovu za (ono što je) grijeh, ili čini dovu kojom traži prekidanje rodbinskih veza.” (Tirmizi, Ahmed)

“Dove će biti primljene sve dok ljudi ne budu žurili i požurivali govoreći: „Učio sam dovu, a nije mi uslišana.” (Buhari, Muslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Učeći dove, mi se prepuštamo Allahovoj, dž.š., brizi i na njega se oslanjamo. Ne smijemo nikada pomisliti da nam se Allah, dž.š., ne odaziva i na taj način odustati od dove. Vjernik zna, da ako mu ne bude ispunjena želja, Allah, dž.š, za njega priprema nešto što je bolje od te želje.

Kao i svaki ibadet i dova ima svoje uslove, a ovom prilikom ćemo spomenuti tri:

  1. Iskrena namjera

Dovu treba učiti s nijjetom ibadeta Uzvišenom, jer je dova ibadet, a ko se obrati Allahu radi neke potrebe, neće ostati praznih ruku.

  1. Često učiti dovu

Uzvišeni kaže: “Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju ući će sigurno, u džehenem poniženi!'” (Mu'min; 60.)

  1. Početi dovu sa zahvalom Allahu i salavatom na

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem jer je Poslanik a.s. rekao:  „Kada neko od vas moli, neka se prvo zahvali Svevišnjem Allahu, zatim neka donese salavat na Poslanika, pa tek tada neka moli za šta hoće.“ (Ebu-Davud)

Poslanikove, a.s., dove su bile jezgrovite, često i vrlo kratke. Poslanik, a.s., je preporučio svojoj supruzi i našoj majci Aiši, r.a.: (Aiša!) uči dovu koja nema mnogo riječi, ali je sadržajna i sveobuhvatna: “Gospodaru moj, od Tebe tražim svako dobro ovoga i budućega svijeta, za koje znam i za koje ne znam. Tebi se utječem od svakoga zla ovoga i onoga svijeta, za koje znam i za koje ne znam.”

“Od Tebe molim Džennet i ono što će me njemu približiti od riječi i djela. Tebi se utječem od vatre (džehenemske) i svega onoga što njoj približava od riječi i djela. Tebe molim za ono što te je molio (Tvoj rob i Tvoj Poslanik) Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i Tebi se utječem i tražim zaštitu od onoga od čega je od Tebe tražio zaštitu (Tvoj rob i Tvoj Poslanik) Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, a ono što si meni propisao, daj da njegove posljedice (njegovi svršeci) budu dobri (hajr).” (Ahmed, Ibn Madždže)

I završićemo sa jednom od dova koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najčešće učio, pa bih nam nju preporučio za ove mubarek dane, a posebno noći: “RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA ‘AZABEN-NAR.” (“Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na budućem svijetu, i zaštiti nas i sačuvaj od kazne u džehenemskoj vatri.”)  (Buhari, Muslim, Ebu Davud) AMIN!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš,  31.03.2017. godine