HUTBA: ČINJENJEM DOBRA NADAJMO SE MILOSTI

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjega dana. Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., miljeniku i poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Prošlog petka smo govorili o dovi, dovi kao srži ibadeta, ali i dovi kao jednoj velikoj nadi, nadi da Allah, dž.š., ruke koje mu ispružimo radi naših molbi neće ostaviti praznim. Dova nije samo iskazivanje svojih želja koje će nam naš Gospodar ispuniti, dova znači i našu spremnost da uradimo ono što je do nas, a da se onda oslonimo i nadamo Allahovoj, dž.š., volji i Njegovoj milosti.

Bilježi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaže: ‘Allah je Svoju milost podijelio na stotinu dijelova. Kod Sebe je zadržao devedeset i devet dijelova, a na Zemlju je spustio jedan (dio). Od tog jednog dijela milosti, stvorenja su samilosna jedna prema drugima, pa kobila podiže svoje kopito kako ne bi zgazila ždrijebe.'”

Ovim hadisom Poslanik, a.s., nam na vrlo slikovit primjer životinje govori šta za ovaj svijet znači taj jedan dio Allahove, dž.š., milosti. Oni koji prate vijesti, a posebno društvene mreže, vrlo često će naići na šokantne vijesti, video zapise i slike koje pokazuju stravične zločine koje stvorenja koja se ljudima zovu čine jedni drugima. Ove slike treba da nam budu podsjetnik šta se dešava kada nema milosti.

U jednoj drugoj predaji stoji da će Allah, dž.š., na Sudnjem danu uz onih devedeset i devet dijelova milosti pridružiti i ovaj jedan, te da će na taj način svih stotinu dijelova Svoje milosti usmjeriti svojim dobrim i pokornim robovima.

Draga braćo, “Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine”, riječi su ovo Allaha, dž.š., iz sure A'raf, a koji nas u suri Kehf poziva: “Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela.” (A'raf; 56., Kehf; 110.)

Svaki vjernik i vjernica bi trebalo da se svakodnevno preispitaju, šta sam danas uradio od dobra, gdje sam pogriješio; te kakav bi bio ishod Allahovog, dž.š., suda prema meni da je sutra Sudnji dan.

Vjernik i vjernica će nadajući se da će kod svoga Gospodara biti lijepo primljeni, nadajući se Allahovoj, dž.š., milosti, činiti dobra djela.

Jedna od najvećih propasti koje mogu čovjeka zadesiti je da izgubi nadu u Allahovu milost. Dokaz da nismo izgubili nadu u Allahovu, dž.š., milost jesu naša dobra djela.

Razlika između opravdane nade i praznih iluzija je u tome što se opravdana nada temelji na trudu, zalaganju i djelovanju, a prazne iluzije na ljenosti i ogrezlosti u grijesima.

Onaj koji se iskreno nada Allahovoj milosti radi dobro i trudi se da što više dobra uradi. Onaj koji živi u iluziji, ne da se trudi da uradi dobro, već za svoje griješenje uporno govori; Allah je milostiv i on će oprostiti. Takav, umjesto ulaganja truda i rada za dobro, ljenčari na polju dobra, a na polju grijeha ima izgovore.

Mnogo je onih koji su oslanjajući se na Allahovu milost, oprost i darežljivost zapostavili Njegove zapovjedi i zabrane, zaboravljajući da On žestoko kažnjava i da Njegova kazna neće zaobići narod griješni.

Draga braćo, naša nada u Allahovu milost mora da bude potvrđena našim radom i trudom. A rad i trud onih koji se nadaju Allahovoj dž.š. milosti jesu činjenje dobrih djela. A najdraža dobra djela Allahu dž.š., su ona koja se ustrajno čine, bez obzira što nama nekada izgledaju mala i beznačajna. Svako dobro djelo je veliko i važno.

Mjeseci redžeb, ša'ban i ramazan  su posebna prilika za dobra djela. Redžep evo teče, a ša'ban i ramazan su pred nama; iskoristimo ih za činjenje dobra.

Allaha Uzvišenog molimo da ustrajni u dobru zaslužimo Njegovu milost. Amin!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš,  07.04.2017. godine