HUTBA: PRIMJERI DOBROG I LOŠEG PONAŠANJA

Razne oblike ibadeta i mnogobrojne forme postupaka obuhvata jedna osobina, ko se njom odlikuje taj je drag Uzvišenom Allahu. Ta osobina je teška na mizanu, vagi na Sudnjem danu. Allahov Poslanik, s.a.v.s, nas je obavijestio da je takva osoba najbolja među nama, da ga on voli, da će mu biti blizak na Sudnjem danu, također mu je zagarantovao dvorac u najvišim dijelovima dženeneta. Sve ovo obećano je onom ko bude imao lijep ahlak tj. moral.  Poslušajmo sljedeće hadise: 

“Najviše što će ljude uvesti u džennet jesu takvaluk (bogobojaznost) i lijep moral.”
“Ništa se neće staviti na Mizan, a da će biti teže od lijepog ahlaka.”
“Onaj ko ima lijep ahlak će dostići stepen klanjača i postača.”
“Meni najdraži, među vama, i najbližeg mjesta na Kijametskom danu, bit će oni koji budu imali najljepši ahlak.”

Moral čovjeka se može prepoznati kroz četiri pokazatelja:

  1. Kroz njegov govor;
  2. vanjski izgled;
  3. praktične postupke (ponašanje);
  4. prijatelja ili druga.

S obzirom da smo prošle hutbe govorili o izboru i značaju dobrog prijatelja danas nećemo o tome govoriti. Kada je u pitanju govor opće poznato je da riječi i izrazi ukazuju na moral čovjeka. Jezik je taj koji na vidjelo iznosi ono što je u čovjeku. Neki učenajci kažu: “Srca su kao lonci, kuhaju ono što je u njima, a jezici su njihovi otvori. Slušaj čovjeka kada priča jer jezik iznosi ono što je u njemu. Kao što jezikom probaš ukus hrane iz lonca tako isto preko jezika možeš saznati šta je u srcu čovjeka.”

Kada je u pitanju vanjski izgled koji, također, govori o moralu čovjeka pod njim se misli na čovjekov stil nastupa tj. njegov stil pri oblačenju i drugi vidovi samoizražavanja kao što su frizura, nošenje nakita na prstima, vratu (lančić) isl. Vanjski izgled čovjeka je prvi znak koji nam ukazuje na neke aspekte njegova morala, ali svakako ne može potpuno otkriti moralne postulate neke osobe.

Koliko je značajan vanjski izgled ukazje nam hadis u kojem se kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., “prokleo muškarce koji svojim izgledom oponašaju žene, kao i žene koje svojim izgledom oponašaju muškarce.” Islam je također upozorio da se ne oblači odjeća koja odudara od druge po svojoj boji ili kroju: “Ko bude oblačio odjeću prepoznatljivosti (popularnosti) Allah će ga na Sudnjem danu odjenuti odjećom poniženja.”

Kakav je neki čovjek najbolje nam govore njegovi postupci ili ponašanje.  Zato ćemo sada spomenuti nekoliko svakodnevnih primjera iz našeg života u kojima se pokazuje i manifestueje naš moral. Spominjemo ovo s ciljem da se međusobno podstaknemo na neke forme ponašanja te kako bismo zaslužili veliku nagradu koja se obećaje onima koji imaju lijep moral. Osim toga takvim ponašanjem se širi dobro i solidarnost među ljudima i na taj način se olakšavaju ljudima njihovi problemi te im se njihov život olakšava i uljepšava.

Ovo što ćemo spomenuti su svakodnevni naši postupci, o kojima često i ne razmišjamo jer mislimo da su sitni i nevažni, ali nije tako. Uzvišeni nam poručuje “onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga.” (Zilzal, 7-8.)

Lijep moral se između ostalog ogleda i u našem načinu ponašanja u saobraćaju. U dobar moral se ubraja i ako tokom voženje puštamo pješake da prijeđu ulicu. Odraz dobrog morala je i da pazimo na pješake u ovim kišnim danima i da ih ne pršćemo vodom sa puta? Zapitajmo se da li smo spremni da usporimo brzinu i pustimo nekog drugog s autom da se uključi u saobraćaj? I to je vid dobrog ponašanja za koji slijedi adekvatna nagrada.

U lijep moral spada i vođenje računa o osjećanjima naših sagovornika. Kada neko nešto dobro predloži trebamo ga saslušati, podržati i pohvaliti.

U lijep moral spada i uvažavanje mlađih osoba i djece. I oni su ljudska bića koja imaju ličnost i osjećanja. Bez obzira što su mali i oni imaju osjećanja i vole da budu poštovani. Ako posvetimo jedan dio vremena njima i njihovim riječima na taj način mi im pokazujemo poštovanje i pažnju što će na njih pozitivno uticati, a nama se upisati u lijepo ponašanje i dobar moral.

U lijepo ponašanje spada i unošenje radosti u srca drugih osoba. Kada nam se pripremi lijep obrok i ukusna hrana trebamo to pohvaliti. Koliko naše majke, sestre i supruge potroše vremena i truda da to prirpeme, kao i da kuće očiste i dotjeraju i ako mi to prepoznamo i cijenimo, pa ih pohvalimo i kažemo lijepe riječi one će tada taj teret lakše podnositi. A i mi na taj način dobijamo nagradu a ništa nas nije koštalo, naprotiv imat ćemo reakciju koja će se pozitvno odraziti na nas i našu porodicu. Zato draga braća neka danas, ali i ubuduće, naši članovi  porodice koji ne prisustvuju džumi osjete na nama pozitivne efekte našeg odlaska u džamiju i na taj način unesimo radosti u naše domove.

U lijepo ponašanje spada i obaranje pogleda i ne gledanje u ono što je zabranjeno ali i ono što nije lijepo kao što je gledanje u namirnice koje je kupio naš komšija. Gledanje u njegovu kesu ili u korpu dok još kupuje u prodavnicama ne spada u lijepo ponašanje.

U lijep moral spada i vođenje računa o čistoći tijela, odijela i mjesta. I dok mi poprilično dobro vodimo računa o našoj ličnoj higijeni, kada je u pitanju vođenje računa o čistoći naših zajedničkih  prostora tu, nažalost, nismo na zavidnom nivou. To najboje možemo vidjeti po koritama naših rijeka koliko smeća ostaje po okolnom drveću. Znajte da se u našem odnosu prema svakom papir koji nam više ne treba, pokazuje naš dobar ili loš moral.

Naravno da nije isto ako ga bacimo u kantu za smeđe ili ako nje nema tu da mi taj papir stavimo u svoj džep i tek kada nađemo odgovarajuće mjesto bacimo ga, takovo ponašanje nije isto kao ponašanje onog ko taj papir odmah baci nakon što mu više ne treba. Cigaretu koju pušimo dok čekamo autobus ili nešto drugo pa kada je bacimo i samo ugasimo nogom i ostavimo gdje smo bili, znajmo da to nije ponašanje na koje možemo biti ponosni  jer iza nas to neko treba kupiti i čisiti. Nažalost i u haremu ove naše dažmije moramo kupiti ostatke cigareta.

Također, u loše ponašanje i loš moral spada bacanje maramica, žvakaćih guma, kesa i opušaka cigareta kroz prozor naših automobila. Kada parkiramo naša auta da li razmišljamo o onima oko nas, da im nismo prepriječili put, da nismo neproopisnim parkiranje zauzeli dva parkinga umjesto jednog, da nismo otežali saobraćaj drugim učesnicimai sl.?

U loš moral spada ne čuvanje javnih dobara, kao što je pisanje po zidovima, klupama u parkovima, vratima škola, domova zdravlja, saobraćajnim znakovima isl.

Sa željom da pri izvršavanju naših svakodnevnih poslova primjenjujemo visoke moralne principe islama ovu hutbu završavamo Poslanikovom, s.a.v.s., dovom “Allahu moj, uljepšaj mi moj moral kao što si mi uljepšao fizički izgled.”

Piše: mr. Ahmed ef. Purdić / Stari Ilijaš,  11.3.2016. godine