HUTBA: RAD ZA DŽEMAT JE IBADET

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjega dana. Svjedočimo da osim Njega nema drugog Boga. Salavate i selame šaljemo posljednjem Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, njegovim ashabima i šehidima Ummeta.

“I džinne i ljude sam stvorio samo da mi robuju!”, riječi su našeg Stvoritelja i Uzdržavatelja koji na vrlo kratak ali ni najmanje oskudan način opisuje svrhu i smisao stvaranja čovjeka, odnosno svrhu i smisao naših života.

Ibadet, robovanje Allahu, dž.š., se manifestuje kroz prakticiranje vjerskih obreda koje nazivamo ibadetima, to su, braćo, klanjanje namaza, post, učenje Kur'ana, zikra i dova i td.

Kroz činjenje ovih djela, čovjek, musliman ostvaruje posebnu vezu sa svojim Gospodarom, veže sebe, svoju dušu, svoje srce za Izvor sreće, blagostanja, zadovoljstva i svakog hajra.

Nemojmo sumnjati da ibadetom Allahu, dž.š., čovjek postiže posebne deredže kod svoga Gospodara. Slikovit primjer toga je da pobožnog inasana cijene, poštuju i ljudi. Tako ćete vidjeti da čak i oni koji su ogrijezli u činjenju nekih grijeha poštuju pobožne ljude, pa ćete tako i notornog alkoholičara čuti i vidjeti da se stidi kad pored njega prođe pobožan čovjek dok je u alkoholiziranom stanju. Zamisli, dragi brate, kad pobožnog tako cijene ljudi, kakve on deredže ima kod Allaha Uzvišenog.

Drugi vrlo bitan segment u ljudskom životu i djelovanju svakog od nas je ibadet kojeg mnogi ne smatraju ibadetom, jer velika većina smatra ibadetom samo kad se klanja, kad se uči, a Poslanik, a.s., taj najbolji učitelj u povijesti čovječanstva nas uči da je u ibadetu Allahu, dž.š., i onaj koji ode da zaradi za svoju porodicu, koji im obezbjedi hranu, odjeću i sve ono što je neophodno za dostojan život.

Poseban ibadet, poseban način robovanja Allahu, dž.š., ogleda se u tome da se čovjek stavi u službu zajednice, da hizmeti drugima, da brine o zajednici, da brine o džematu. Takav čovjek ne može biti na gubitku. Poslanik, a.s., to nam vrlo slikovito opisuje kada kaže: Ko radi jedan posao koji doprinosi džematu i u tome postigne uspjeh, Allah će mu to djelo primiti, (tj., bit’ će za to nagrađen), a ako pogriješi Allah će mu oprostiti.

Svako od nas bez obzira bio imam, mutevelija ili džematlija ima priliku da uradi djelo kojim će dati svoj doprinos džematu. Džematu pomažemo kad uzmemo papirić ispred džamije, kad uzmemo metlu ili lopatu, ali i kad pomognemo starom dedi ili neni da očiste svoju avliju i kuću, kad im unesemo podmjeru, kad djeci koja idu kako u mekteb tako i u školu osiguramo da sigurno do njih mogu doći. Doprinos džematu možemo dati kroz džamiju ali i van nje. Ibadet je u džamiji ali i van nje. Koliko nam je primljen ibadet u džamiji, pokazatelj je kakvi smo kad izađemo iz džamije.

Kao vaš novi imam, želja mi je da svi zajedno damo svoj doprinos ovom džematu, da udružimo svu pamet ovog džemata, svu snagu ovog džemata, sve materijalne resurse ovog džemata kako bismo imali što kvalitetnije sve segmente vjerničkog života, počevši od džamije, mektebske nastave, rada sa odraslima, mladima, rad sa ženskim džematom, ali i rada mimo granica ovog harema.

Mi moramo znati i za starog dedu i nenu, i za bolesnog i siromašnog. Mi, draga braćo, moramo znati i za one koji još nisu prešli prag ovog harema i ušli u ovu ljepotu, i njima valja utočište pružiti. Samo tako jedan džemat je uistinu džemat, samo tako ćemo osjetiti blagodati džemata i blagodati zajednice.

Na mjesto imama, hatiba i muallima vašeg džemata došao sam nakon vrlo uspješnog Ahmed ef. Misija koja je preda mnom nije nimalo lahka, ali uz Allahovu, dž.š., pomoć i vašu podršku u radu, nadam se uspjehu, uspjehu koji će se ogledati u tome da džamiju i džemat učinimo dragim i bliskim svakom ko u nju dođe.

Molimo Allaha, dž.š., da nam bude na pomoći, da nas obaspe Svojom milošću, Svojim bereketom, Svojim zadovoljstvom te da nam oprosti grijehe naše. AMIN!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš,  03.02.2017. godine