HUTBA: POKAŽIMO SNAGU SVOJE VJERE!

            Apsolutna hvala neka je Uzvišenom Allahu, Koji nas je uputio Svojoj Knjizi i Koji nas je odlikovao nad ostalim narodima, podarivši nam najčasnijeg, miljenika, poslanika, Muhammeda, a.s. Hvala Allahu zahvalom kojom ćemo pridobiti željeno Zadovoljstvo i kojom ćemo priskrbiti skrivene blagodati zbog kojih ćemo biti Mu zahvalni.

            Salavati i selami neka su na Allahova poslanika Muhammeda, a.s., kao i na sve Allahove poslanike koji su mu prethodili.

            Draga braćo, u društvu u kojem živimo raširili su se mnogobrojni poroci, mnogobrojna nedjela. Neka od njih su već toliko ukorijenjena u društvu da su počela da se smatraju sasvim normalnim. Na one koji ih upražnjavaju gleda se kao na napredne, a one koji ih ne upražnjavaju smatra se zaostalim.

            Jedno od tih djela koje nam se itekako primaklo, a  koje je izuzetno rašireno je provod za Novu godinu. Mnogobrojni su već isplanirali kako i gdje će se zabaviti u “najluđoj” noći. Međutim, u ovoj hutbi ne želim da se bavimo takvima. Želim sa ovog časnog mjesta, u ovom mubarek danu da se obratim nama koji, duboko ožalošćeni što naši sunarodnjaci zabludu ne vide zabludom, se pribojavamo šta će se desiti i kakve posljedice možemo očekivati.

            Uzvišeni Allah u Časnom Kur'anu kaže: “O Vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste radili.” (El Maide; 105)

            Na nama je, dakle, da se pobrinemo za sebe. Na tebi i na meni je da povedemo računa kako i na koji način ćemo provesti noć sa 31. decembra na 01. januar. Obzirom da je to noć u kojoj većina stanovnika Zemlje čini najrazličitije grijehe u najvećoj mogućoj količini, na nama je da u toj noći ne zaboravimo svoga Gospodara. Na nama je da u toj tamnoj noći budemo svjetlice dobra, svjetlice koje će isijavati iz naših kuća i koje će biti jasan pokazatelj da iskra dobra bez obzira na mnoštvo lošeg još uvijek sija.

            Draga braćo, lahko je u noći Kadra biti uz Kur'an, biti na namazu, biti u zikru. To je noć u kojoj su šejtani u okovima, a meleki su na svakom kutku. Međutim, snagu svoje vjere valja pokazati kada su šejtani tu, na svakom pedlju zemlje. Lahko je u noći Kadra, doći na teraviju, biti na nafilama; ali koliko je ta kaderska noć na nas utjecaja ostavila pokazat će koliko će nas u ponedjeljak jaciju klanjati, koliko će nas biti sposobno sabah zanijetiti.

           Resulullah, s.a.v.s., je za one koji se pobrinu za sebe u ovim teškim vremenima, koji se odupru zlu grijeha na koje nas sa svih strana pozivaju i budu na putu dobra rekao da će imati nagradu pedesetorice ashaba.

            Zato, blago se svakom mladiću i svakoj djevojci koji u ovoj noći na svoju čast budu pazili, koji svoju čistotu ne uprljaju grijehom koji se u ovoj noći podrazumjeva.

            Blago se svakom insanu, koji u ovoj noći umjesto onog što razum muti, se preda razmišljanju o Gospodaru i Njegovim mnogobrojnim blagodatima. Blago se svakom od nas koji umjesto činjenja grijeha i provoda u ovoj noći Allaha bude svjestan i njemu pokoran.

            Prenosi se od Abdullah b. Mes'uda, r.a., da je rekao: “Dovoljno je bilo kojem čovjeku među vama, koji vidi negativnu pojavu koju ne može promijeniti, da Allah u njegovu srcu vidi da on prezire to nedjelo.”

            Molimo Allaha Uzvišenog da nam se smiluje, da nas Uputi, da nam zabluda i grijeh budu mrski, a Pravi put i dobro srcu bliski. Amin.

 

Džamija Stari Ilijaš; 28.12.2018. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović