HUTBA: VAŽNOST PRAVILNOG FORMIRANJA SAFFOVA

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Onom koji je zbližio naša srca, učvrstio naše korake na Njegovom putu i obradovao nas poslanikom Muhammedom. Neka su najljepši blagoslovi i selami na njega, potomstvo njegovo, uzorite ashabe i sve one koji ih slijede na putu islama do Sudnjeg dana.

Poslanik, a.s., je obraćao maksimalnu pažnju na saff kao bitan faktor u zajedničkom klanjanju namaza. To je vidno obilježje namaza u džematu i zato je odredio pravila koja su vjernici dužni poštovati kako bi se izbjegla proizvoljnost i nedisciplina. Pravilnim redanjem u saffove namazu se daje vanjski sklad i ljepota. Urednost i ispravnost samih saffova simboliše i kompaktnost naših džemata, a neurednost i raštrkanost, odražava džematsku aljkavasot i nemarnost.

Kao što rekosmo, naš Poslanik, s.a.v.s., je pridavao maksimalnu pažnju pravilnom formiranju saffova. Pa poslušajmo šta nam najbolji učitelj i peadagog, Allahov Poslanik, s.a.v.s, savjetuje kada je riječ o formiranju saffova:

„Zbijte redove, približite se jedan drugome i usporedite međusobno svoja ramena i vratove. Tako mi Allaha, ja vidim šejtana kao crno jajašce kako se kroz praznine u saffovima uvlači među vas.“ (Ebu Davud) „Izravnajte vaše saffove! Zaista izravnavanje saffova upotpunjuje namaz.“ (Buharija i Muslim)

„Izjednačite se, poravnajte se, i nemojte jedan mimo drugog prolaziti, nemojte se razdvajati pa da vam se srca razdvoje. Neka se do mene primaknu punoljetni i razboriti (učeni), a onda do njih bliži, pa opet njima bliski.“ (Muslim)

Iz ovih savjeta Allahova Poslanika, s.a.v.s., vidimo da šejtan koristi našu razjedinjenost u saffu kao priliku da razjedini naša srca i da nas međusobno udalji jedne od drugih.

Također, valja naglasiti, draga braćo, da to utječe i na našu vezu sa Uzvišnim Allahom, jer Poslanik, s.a.v.s., je rekao i ovo: „Ko spoji saff, Allah će ga spojiti sa sobom, a ko prekine saff, Allah će prekinuti s njim.“ (Ebu Davud)

Ovo je brate izuzetno ozbiljno upozorenje koje jasno poručuje i ukazuje na vrijednost kada vidiš u saffu ispred sebe prazno mjesto koliko je bitno da ne budeš nemaran i da ti ne bude mrsko popuniti tu prazninu. Allah, dž.š., ti garantuje da će te spojiti sa Sobom, sa Svojom milošću, Svojim oprostom i Svojim zadovoljstvom. U suprotnom, tebi kojem ne znači ništa kada vidiš prazninu u saffu, i koji si nemaran prema tome, upozorenje je jasno, Allah, dž.š., će s tobom prekinuti vezu.

Pravilno formiranje saffova ima i svoju odgojnu stranu. Ono nas uči redu i disciplini, ono nas uči urednosti, tačnosti i preciznosti. Poslanikovi, a.s., zajednički namazi u kojima su saffovi bili ispravno formirani utjecali su na to da smo dobili ljude poput Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alije i drugih ashaba, r.a., koji su dali poseban doprinos na jačanju, progresu i sretnom životu muslimanske zajednice.

Danas, kada vidimo u većini slučajeva aljkavost muslimana u formiranju saffova, možemo reći da se na našu žalost osjete i posljedice toga u našim životima i u funkcionisanju našeg društva. Poslanik, a.s., je to objasnio slijedećim riječima: „Dokle god ljudi odugovlače u popunjavanju saffova, sve dotle ih Allah zapostavlja i unazađuje.“ (Muslim)

Saffovi se formiraju na način da sa desne strane imama stane jedna osoba, a potom iza imama druga, pa opet jedna sa desne, a slijedeće sa lijeve strane, uvijek dajući prednost da na desnoj strani bude jedna osoba više. Kada su džamije pune, kao danas na džumi, saffove ravnajte po linijama koje imamo u većini naših džamija na serdžadama na način da vrhove svojih prstiju poravnaš sa bratom sa svoje desne strane.

Molimo Allaha, dž.š., da budemo od onih koji će čuvati namaz, o njemu se brinuti na način da ga na što bolji i ljepši način obave.

Molimo Allaha, dž.š., da poštujući pravila džemata budemo složna i jedinstvena zajednica u kojoj će svaki pojedinac osjetiti slast, sreću i zadovoljstvo što joj pripada. Molimo Allaha, dž.š., da zbliži i ujedini naša srca u ime Njegove ljubavi i zadovoljstva. Amin!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš, 22.09.2017. godine