HUTBA: NEKE VRIJEDNOSTI SURE IHLAS

NEKE VRIJEDNOSTI SURE IHLAS

Hvala i zahvala pripadaju Allahu Uzvišenom, Onome koji se u Časnom Kur'anu, suri koja ima vrijednost trećine Kur'ana, suri Ihlas opisao riječima: Reci: On je Allah Jedan. Allah je Utočište svemu. Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.

Donosimo salavate i selame Allahovom Poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., koji je kazao da onaj ko u jedanom danu 10 puta prouči suru Ihlas, Allah, dž.š., će mu sagraditi dvorac u Džennetu. (Taberani)

Tragom ovog hadisa u našim džamijama se prije klanjanja farz-namaza na sabahu, podne, ikindiji i jaciji uči po tri puta ova sura. Svakog onog ko namaze obavlja u džematu u našim džamijama, naši mujezini 4 puta na dan podsjete na vrijednost i podstiču na učenje ove sure. Upitan, a šta će biti sa onima koji prouče više od toga Allahov Poslanik, a.s., odgovara: “Allah je Onaj koji najbolje povećava (nagradu) i Koji je najljubazniji.“

Ova kratka sura je jedinstvena. Ona je temelj vjerovanja. Ona je jedina kur'anska sura koja u cjelosti govori o Allahu, dž.š., i u njoj se niko i ništa osim Allaha ne spominje.

U ovoj suri se spominje i Allahovo lijepo ime Es-Samed, ime koje nigdje više u Kur'anu nije spomenuto, a koje ima značenje da je Allah utočište svemu.

Prenosi se od Enesa ibn Malika: ”Bili smo s Poslanikom na Tebuku, pa je Sunce obasjalo kao nikad do tada. Onda je melek Džibril došao Poslaniku i on ga je upitao: – Džibrile, zašto je Sunce ovoliko obasjalo kao nikada do sada? Džibril je odgovorio: – U Medini je umro Muavija ibn Muavija el-Lejsi, pa je Allah poslao 70 000 meleka da mu klanjaju dženazu. – A čime je to on zaslužio?, upita Poslanik. – On je mnogo učio Kul huvallah, noću i danju, hodajući, sjedeći i stojeći!, odgovori Džibril.”

Imam Ahmed prenosi od Ukbea b. Āmira da je rekao: ”Sreo me je Allahov Poslanik, a.s., uzeo za ruku i rekao mi: ‘Amire, hoćeš li da te podučim dobru tri sure koje su objavljene u Tevratu, Indžilu, Zeburu i Kur'anu?’ Rekao sam da hoću pa mi je on proučio Kul Huvallāhu ehad, Kul e'ūzu bi Rabbi l-felek i Kul e'ūzu bi Rabbi n-nās, a potom rekao: ‘Amire, nemoj ih nipošto zaboraviti i nemoj zanoćiti a da ih ne proučiš!”’

Braćo i sestre, mnogo je prilika za dobro. Mnogo je djela koja su lahka za obaviti a biće teška na mizanu, donijeće mnoge blagodati onima koji ih budu praktikovali. Međutim, iako izgledaju lahka sa sobom nose teret ustrajnosti. Allah voli ona djela u kojima smo ustrajni. Zato neka ova posljednja džuma u 2020. godini bude onaj mubarek dan od kojeg do kraja svojih dunjalučkih života neće proći ni jedan dan a da u njemu ne proučimo 10 puta suru ihlas.

Jedna od prilika kada bismo ovu suru trebali učiti jeste i kada upućujemo dove Gospodaru svjetova. Naime, prenosi se od Abdullāha b. Burejdea da je njegov otac ušao sa Allahovim Poslanikom, a.s., u džamiju, pa kada je klanjao učio je dovu: ”Bože, molim Te svojim svjedočenjem da nema Boga osim Tebe, Jednoga, Koji si svemu utočište, Onaj ko nije rodio niti je rođen i kome niko ravan nije!”

Allahov Poslanik, a.s., rekao mu je: ”Tako mi Onoga u čijoj je Ruci moja duša, molio si Ga Njegovim najvećim imenom kojim, ako se njime nešto traži, On daje, a ako se njime doziva, On se odaziva.”

Allahu, molimo Te svojim svjedočenjem da nema Boga osim Tebe, Jednoga, Koji si svemu utočište, Onaj ko nije rodio niti je rođen i kome niko ravan nije: oprosti nam naše grijehe, primi naša dobra djela, i podari nam svako dobro ovog i budućeg svijeta. Amin!