HUTBA: PRAVEDNI VLADAR

Hvala Allahu, dž.š., našem Stvoritelju, Koji nam je poslao Muhammeda, a.s., sa jasnom uputom kako bismo zadobili sreću na oba svijeta.

Prošlog petka smo započeli seriju hutbi u kojima govorimo o kategorijama ljudi koji će ostavariti sreću oba svijeta. Upoznali smo se sa prvom kategorijom, onima koji su po stepenu odmah nakon Božijih poslanika. To su oni koje krasi svojstvo iskrenosti, istine.

U drugu kategoriju sretnih ubraja se pravedni vladar.

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: Najdraži od Allahovih, dž.š., stvorenja i onaj koji će Njemu biti najbliži na Sudnjem danu je pravedni vladar, a najmrži od Njegovih stvorenja i onaj ko će biti najdalje od Njega na Sudnjem danu je nepravedan vladar.

Sudnji dan je dan čija dužina će trajati pedeset hiljada godina. To je dan kojeg će pravedan vladar provesti na posebnom minberu i loži od Svjetlosti. Nepravedan vladar će za to vrijeme na, svojim, ljudskim, slabašnim plećima osjetiti svu težinu nepravde koju su trpili oni koji su bili pod njegovom vlašću. Da, pedeset hiljada godina je period koji će prethoditi kazni. A kazna će biti vječna patnja.

Pravedan vladar je prvi od sedam vrsta ljudi koji će biti u hladu Allahova Arša, na dan kada drugog hlada osim Allahovog neće biti. To će biti oni koji su omogućili da društvo kojim rukovode funkcioniše po sistemu pravde.Interesantno je da je u ovom hadisu spomenut pravedan vladar. Vladara treba da krase vjera, stručnost, dobrota, poštenje, sposobnost da društvo vodi ka progresu, međutim, pored svih ovih svojstava koje kod uspješnog vladara treba da se nađu, pravda je ono svojstvo koje će mu obezbjediti posebno mjesto na Sudnjem danu.

Kada ne bi imali druge prednosti osim toga da svi stanovnici Nebesa i Zemlje, pa čak i ptice u zraku, donose na njih salavat i mole Allaha za oprost njihovih grijeha, bilo bi dovoljno. Pravednom vladaru i dok leži na svojoj postelji, pišu se dobra djela. Sat uspostavljene pravde bolji je i vrijednji nego mnogo godina ibadeta u kojima nema pravde.

Svake dvije godine, u našoj domovini imamo na stotine, na hiljade onih koji traže vlast. Različiti ljudi, različiti motivi zbog kojih teže da budu predsjednici, delegati, ministri, načelnici, vijećnici. Mnogo obećanja čujemo od njih. Od zapošljavanja, efikasnijeg sistema, čišćeg okoliša, brige za različite slojeve društva. Svima njima, posebno onima koji brinu za svoj konačan ishod na Sudnjem danu neka bude na umu da je pravda ta koja mora da prožima svaki njihov segment rada. Bez pravde nema efikasnog sistema, samo onaj ko omogući pravdu za sebe može reći da se brine za društvo. Džaba ti na hiljade radnih mjesta, ako nisi omogućio da ih dobiju oni koji su najsposobniji. Džaba ti bilioni maraka koje si obezbjedio ako raspodjela istih nije pravedna…

A šta je pravda. To vjerujem svi dobro znamo! A zašto je onda nema? Zato što kada govorimo o pravdi odmah njen nedostatak primjećujemo kod onog drugog. Stani čovječe, pogledaj u sebe. Ne gledaj i ne traži nedostatak pravde kod drugih. Okreni se sebi. Ti koji pravdu postigneš imaćeš priliku da na Sudnjem danu budeš u haldu Allahova arša.

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: Pravedni vladari će biti na minberima od Svjetlosti na Sudnjem danu, desno od Premilostivog Allaha – a obje Njegove ruke su desne. To su oni koji su bili pravedni u svojoj vladavini, svojoj porodici i ostalim za koje su bili odgovorni.

Iz ovog hadisa vidimo da kada se govori o pravednom vladaru ne misli se samo na one koji u političkom ili državnom aspektu imaju vlast, već se govori i o našem vođenju naših porodica i svim drugim funkcijama gdje je neko na sebe preuzeo obavezu i odgovrnost predvođenja ljudi.

Zato počnimo od sebe. Pravedan postupak je nekada lahak, ali sistem, život po sistemu pravde je izuzetno težak i trnovit. To je princip zbog kojeg nas mnogi neće voljeti, mnogi će nas se zbog njega odreći, mnogi će nam hautriti jer im nismo kroz prste progledali, jer na tenderu nisu prošli, jer smo pri zapošljavanju primili onog koji je kvalitetniji, jer smo stipendiju dodijelili onome ko je zaslužuje a ne rođaku, prijatelju, drugu.

Molimo Allaha da pravda bude naše opredijeljenje u našim porodicama, našim zajednicama i Ummetu Allahova Poslanika, a.s., Amin!