HUTBA: SURA IHLAS NAM PORUČUJE

SURA IHLAS PORUČUJE

Hvala i zahvala pripadaju Allahu Uzvišenom. Reci: On je Allah Jedan. Allah je Utočište svemu. Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.

Neka su salavati i selami Allahovom Poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s., koji je kazao: „Samo je jedan Bog, Allah! On je Jedan i nema druga! Njemu pripada sva vlast i moć! Samo Njemu pripada hvala i veličanje! On sve može“ (Buharija)

Šejh Muhmmed el Gazali napisao je: Vjerovanje u Jednog i Jedinog Allaha suština je islama i srž Kur'ana. Svojstva koja je Uzvišeni Allah Sebi pripisao čine druge, osim Njega, robovima nemoćnim, koji nisu u stanju ni sebi ni drugima korist ili štetu donijeti.

O robovi Milostivoga, dok učeći suru Ihlas pokušavaš zaraditi i dokučiti vrijednosti koje ona donosi, a o kojima smo u prošloj hutbi govorili, sjeti se da je ova sura u potpunosti posvećena našem Gospodaru. Zato je uči sa posebnom pažnjom, poštovanjem i ljubavlju. Potrudi se da je pravilno naučiš, ali i da njena pravila u životu primjeniš.

Poruka ove sure je da u tvom i mom životu nema niko ko zaslužuje da ti bude ispred Allaha. Da nam nema niko važniji od Njega. Da ti nema ništa preče od onoga što ti donosi Njegovo zadovoljstvo.

Ovu suru dok učiš, imaj na umu da je tvoj Gospodar onaj koji je Suncu, Mjesecu i čitavom kosmosu putanju odredio, da je On onaj koji Te čuje kada govoriš, koji te vidi kada radiš, koji čuje šapate tvoga srca, koji zna tvoje želje, tvoje uzdahe i nadanja. On je onaj koji te nikada razočarao nije i nikada neće, koji te poslije svakog učinjenog grijeha kad si mu se pokajnički vratio pokrio svojom milošću i u srce ti spokoj vratio.

          Učeći ovu suru, sjeti se njenog naziva. Imaj na umu da pretvaranje pred Uzvišenim Allahom i lažno pravdanje je samoobmanjivanje (obmanjivanje samoga sebe) kojim ništa dobro postići nećeš. Zato Mu se iskreno predaj. Iskreno Mu vjeru ispovjedaj.

          Onaj koji uči suru Ihlas neće sebi dozvoliti da se pravda za ne obavljanje ibadeta, niti će sebi dozvoliti da paganski običaji, običaji onih koji su protiv sebe Allahovu srdžbu izazavali i onih koji su zalutali budu ono sa čime će se poistovjetiti. Kod takvih jelka neće okićena u kući biti, niti će prozori u decembru posebno svijetliti, niti će Djeda Mraz biti onaj koji će želje isunjavati i poklonima darivati.

Sura Ihlas ti poručuje da tvoje riječi trebaju potvrditi tvoja djela, a da i riječi i djela iz srca trebaju poteći.

Molimo Te naš Gospodaru, učini nas da Ti iskreni budemo, ne prepusti nas nama samima ni koliko za treptaj oka. Milošću Svojom nas obaspi, grijehe nam oprosti korisnim znanjem nas počasti. Amin!

Džemat Stari Ilijaš; 01.01.2021.

Hutbu održao: Amel-ef. Muminović