HUTBA: MILOST SVJETOVIMA

Hvala Allahu! Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo! Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih!

Neka su salavati i selami na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i uzorite ashabe.

Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede ono što vodi Njegovom zadovoljstvu i koji se čuvaju Njegove srdžbe! Mi smo Njegovi i Njemu pripadamo!

Sinoć smo u našem džematu prelijepom mevludskom svečanošću obilježili Mevlud – rođenje Allahova poslanika Muhammeda, a.s. Dječica, mladi, roditelji, djedovi i nane, svi zajedno smo na najljepši mogući način pokazali koliko nam je stalo, koliko volimo i kako bismo dočekali voljenog Poslanika, a.s. Iako je hiljadu i po godina između nas proteklo, iako nismo njegovi savremenici, naša srca za njim žude. A nije ni čudo što je tako. Jer njegov poziv i ono sa čim je došao nadilazi sve teritorijalne, vremenske i druge razlike.

Uzvišeni Allah u suri El-Enbija u 107. ajetu kaže: A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.

Milost je temeljni Allahov zakon prilikom stvaranja Univerzuma. Slanje Muhammeda, a.s., kao onog koji je Allahov Miljenik je odraz Allahove, dž.š., milosti i to ne samo muslimanima, nego svim svjetovima.

Allahov poslanik, a.s., je upotpunosti živio u skladu sa ovim. U vremenu najvećih tortura, zlostavljanja od strane mušrika i kada su ta zlostavljanja dosegnula svoj maksimum a kada je upitan zašto ne prokune one koji mu to čine, jer njegova kletva bi značila njihov poraz Poslanik, a.s., kaže: … Nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan milosti radi.

Drugi primjer njegove milosti je dan oslobođenja Mekke. Kada je muslimanska vojska krenula prema Mekki, neki od ashaba su počeli govoriti kako je ovo dan osvete. Nije ni čudo što su tako govorili obzirom na sve što su doživjeli od mekkenskih mušrika.

Čuvši to, Poslanik, a.s., im jasno daje do znanja da ovo nije dan osvete nego dan milosti i sigurnosti. Ta milost je išla do te mjere da je Poslanik, a.s., između ostalog kazao da ko god se skloni u kuću Ebu Sufijana, jednog od najžešćih protivnika Muhammeda, a.s., i muslimana biće siguran.

Ovakvih primjera je još more koje možemo navoditi. Oni trebaju da nam budu vodilja u našim životima. Muhammed, a.s., se brinuo i bio je milostiv prema ljudima, životinjama svemu stvorenom. Kada je čuo jecaj panja sa kojeg je dugo držao hutbu, a zbog novog minbera, jer Poslanik, a.s., se više neće na njega penjati i sa njega držati hutbu – Poslanik, a.s., silazi sa minbera i stavljajući svoju ruku na panj – tješi ga.

Svijetu u kojem živimo nedostaje milosti. Milost koju nam je donio Muhammed, a.s., treba da širimo prema svakom živom biću.

Hasan el-Basri kada bi citirao ovaj hadis plakao bi i govorio prisutnima: ”O Allahovi robovi, panj je plakao i čeznuo za Allahovim Poslanikom i njegovom blizinom, zbog njegovog mjesta kod Allaha. Vi ste preči da čeznete za susretom sa Allahovim Poslanikom, a.s.”

Naša utjeha neka budu Poslanikove, a.s., riječi: ”Mjesto mog susreta s vama nije na ovome svijetu, već je mjesto našeg susreta na mome Havdu”.

Naša utjeha su i njegove, a.s., riječi: ”Čovjek će na Sudnjem danu biti sa onim koga je volio”.

Volimo Poslanika, a.s., tu ljubav pokažimo i tako što ćemo jedni druge voljeti i što ćemo milostivi biti.

Allahu, učini naša prsa prostranim, naša srca mjestima iskrene ljubavi. Amin

Prijenos džume-namaza pogledajte klikom na link:

https://www.facebook.com/dzematsi/videos/1426152557874095