HUTBA: MELEKE OBRADUJMO PRIJATNIM MIRISOM DOBRA!

                 Zahvalu upućujemo Uzvišenom Allahu, Koji voli da Ga spominjemo, hvalimo i veličamo.

            Salavat i selam upućujemo Njegovom miljeniku i poslaniku Muhammedu, a.s., koji je Allaha spominjao na najbolji način.

            Nakon što smo prošlog petka ukazali na našeg otvorenog neprijatelja, šejtana prokletog, i na neke njegove metode kojima nas odvodi u stranputicu, danas ćemo da se upoznamo sa onima koji su tu da nas bodre u dobru, koji su tu da kada činimo dobro za nas mole, ali i koji bilježe ono što radimo.

            Meleki su duhovna bića koja ne vidimo, ali čije prisustvo je uz nas neminovno. Meleki su bića koja izvršavaju Allahove, dž.š., naredbe i ni najmanje ne odsupaju od onog sa čim ih Uzvišeni duži.

            Allah, dž.š., u suri El-Infitar kaže: “A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.”

            Vrlo je interesantan odgovor na pitanje kako meleki znaju kada čovjek uradi dobro, a kako kada uradi loše  djelo. Rečeno je: Kada čovjek uradi dobro djelo meleki osjete prijatan miris, poput miska, a kada čovjek pogriješi, uradi ono što je zabranjeno, meleki osjete smrad od tog čovjeka.

            Meleki su stvorenja koja su stalno uz nas. Allah, dž.š., ih naziva čuvarima, onima koji bdiju. Meleki nam donose i pozitivne misli. Oni su stvoreni od svjetlosti, pa će i onom ko bude prema njima obazriv unijeti svjetlost u život. Mnogobrojne su predaje koje govore o melekima kao bićima koja za nas upućuju dove Gospodaru. Uzvišeni Allah u suri El mu'min spominje meleke koji nose Njegov prijesto, pa kaže da oni mole za opost grijeha vjernicima. Također, znamo da meleki dove Allahu, dž.š., za onog vjernika i vjernicu koji traže dobro svome bratu, sestri, komšiji, koji obilaze bolesnike, pomažu siromahe.

            Jedno od posebnih djela kada su meleki uz nas, kada nas nadkriljuju i mole za nas je kada čovjek veliča, spominje Allaha Uzvišenog. Allahov Poslanik, a.s., u hadisu kojeg bilježi imami Buhari obveseljava: Allahu pripada jedna vrsta meleka koji traže one koji veličaju Allaha. Pa kad ih sretnu poviču: “Molite za svoje potrebe”, a zatim ih prekriju svojim krilima.

            U kudsi-hadisu Allahov Poslanik, a.s., prenosi da je Uzvišeni Allah rekao: Ko Me spomene u sebi i Ja njega spomenem u sebi, a ko Me spomene u društvu i Ja njega spomenem, ali u još boljem društvu od njegovog.

            Allaha, dž.š., možemo spominjati gdje god da se nalazimo, ali svakako da je najbolje mjesto i društvo u kojem ga možemo spominjati u Njegovim kućama, u mesdžidima i džamijama. To je najbolje društvo na dunjaluku, a znajmo da u boljem društvu od toga će On nas spominjati.

            Dolaze nam zimski dani. Sve ćemo više vremena imati. Iskoristimo to vrijeme da meleki od nas osjete što više lijepog mirisa tako što ćemo činiti dobra djela, jedni druge obilaziti, pomagati, jedni za druge dove učiti, što češće Allaha spominjati, u Njegove kuće dolaziti. Pet puta dnveno imamo priliku kroz namaz da se Uzvišenog Allaha sjećamo i da Ga spominjemo. Poseban je to hajr ako činimo u džematu. Tu su i drugi programi i sadržaji, halke kojima kada prisustvujemo lijep miris melekima šaljemo.

            Čineći dobro znajmo da su meleki ti koji su uz nas u svakom dobrom djelu. Ono čemu se nadamo je da će njihova dova biti primljena i da će sebebom njihove dove naša djela kod Allaha, Milostivog, Samilosnog, biti primljena.

            Molimo Allaha Uzvišenog da meleki budu naši pratioci i naši čuvari, ono društvo koje će biti radosno našim dobrom i da naša duša nakon što je melek smrti uzme, bude predata melekima Allahove, dž.š., milosti. Amin

Džamija Stari Ilijaš; 26.10.2018. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović