U NAŠEM DŽEMATU ODRŽAN PROGRAM ZA ŽENE

U petak, 25. oktobra u našem džematu, ispred sektora za brak, porodicu i ženski aktivizam, organizovali smo druženje za žene uz prigodan program ženskog hora “Preporod” iz Ilijaša i predavanje uvažene profesorice Muvedete Halilović.

Prof. Halilović nam je ukazala na moć dove na našem putu ka uspjehu, koja je srž ibadeta. Također, skrenula nam je pažnju da razmišljamo o Kur'anu i njegovim poukama, navodeći primjere iz života vjerovjesnika sa akcentom na Musaa, a.s., i njegov narod.

Neki od događaja na koje trebamo obratiti pažnju su: kada je Musaa, a.s., njegova majka, kao novorođenče, stavila u korpu i pustila niz rijeku doveći i oslanjajući se na Uzvišenog; zatim, kada mu je naređeno da ode faraonu, da ga pozove u pravu vjeru, Musa, a.s., dovi Gospodaru da mu olakša i da ga potpomogne njegovim bratom, Harunom, a.s.

Prof. nas je napomenula da naše vjerovanje i poslušnost Milostivom, nije uslovljena situacijom u kojoj se nalazimo, te je navela primjer faraonove žene, Asje, koja je imala svo dunjalučko bogatstvo, ali nije bila sretna dok nije došla objava o pravoj vjeri, koju je ona objeručke prihvatila, bez o bzira na iskušenja koja su uslijedila. Dok je narod Musaov pored svih Allahovih blagodati, koje su samo oni imali, i dalje bili nezahvalni, pohlepni i oholi.

Molimo Uzvišenog da nas uputi na Pravi put i da očisti naša srca, da nagradi sve koji su prisustvovali i uljepšali druženje svojim prisustvom, da nas obaspe svojom milošću, da budemo od onih za koje će Kur'an biti put, a Muhamed, s.a.v.s., vođa.

Medina Poračanin