HUTBA: DŽEHENNEM SKUPO PLAĆAŠ, A DŽENNET NEĆEŠ NI ZA MALE PARE!

            Hvala i zahvala neka su Uzvišenom Allahu, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjeg.

            Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, njegovim ashabima.

            Prenosi se da je Ibrahim b. Edhem htio da uđe u javno kupatilo, ali mu je hamamdžija to zabranio riječima: “Možeš ući samo ako ćeš platiti.” Ibrahim je zaplakao i rekao: “Allahu moj, on mi ne dozvoljava da uđem u šejtansku kuću besplatno, pa kako ću ući u obitavalište vjerovjesnika i iskrenih besplatno?!”

            U situaciji Ibrahim b. Edhema se, braćo draga, nalazimo svakodnevno. Svakodnevno se od nas traži da plaćamo ulaske na raznorazne koncerte, da trošimo novac i vrijeme na igru i zabavu. Vidimo da je među nama sve više onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem, sve je više onih koji ruku pružaju, koji traže. Traže sebi izlaza, pa makar za jedan dan, ili jedan obrok. U isti mah, dvorane i stadioni su puni, diskoteke i kafići također. Za sve to, nažalost, i mnogi od nas nađu i novac i vrijeme i način kako da se nađu na tim mjestima.

            Međutim, kada nas ezan pet puta na dan pozove, vrlo često smo zauzeti svih pet puta. Gospodar svih svjetova nas pet puta dnevno očekuje, a mi uvijek imamo važnijeg posla.

            Uz to, vrlo lahko nam se pozvati na Allahovu, dž.š., milost. Vrlo često ćeš čuti: Milostiv je Allah, oprostiće On. Brate dragi, milosti Allahovoj se nadaj tek nakon što uradiš ono što je do tebe. Ustrajavati u grijehu, oglušivati se na pozive svoga Gospodara, a u isti tren se pozivati na Njegovu Milost predstavlja ismijavanje sa Allahom, dž.š. Jer, da li se doista nada Allahovoj, dž.š., milosti za oprost onaj koji godinama nema vremena za namaz, a dnevno sate i sate provodi sa društvom po kafama. Da li se doista nada Allahovoj milosti onaj koji kad god treba potrošiti u hajr nema i stalno kuka kako se stalno nešto traži, ali dnevno i po nekoliko puta je u kladionici…

            Draga braćo, nadati se Allahovoj, dž.š., milosti ne znači stalno pravdanje za svoje postupke, a da ništa kod sebe ne popravljamo. Da godine i godine prolaze, a mi, pozivajući se na: OPROSTIĆE ALLAH, i dalje po starom radimo.

            Uzvišeni u Časnom Kur'anu kaže: Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali – uzviknuli: “Kada će već jednom Allahova pomoć!?” Eto, Allahova pomoć je zaista blizu! (El Bekare, 214.)

            Prema tumačenju imama Kurtubija ovaj ajet znači: “Zar ste mislili da ćete ući u Džennet, a da prije toga ne budete iskušani kao vjernici koji su živjeli prije vas i da ne pokažete strpljenje koje su oni pokazali?”

            Draga braćo, iskušenja koja čovjeka zadese su neimaština, bolest, uznemiravanja i na njima pokazujemo strpljenje tako što smo Uzvišenom zahvalni na svakom stanju. Međutim, ono što moramo znati jeste da su iskušenja i blagostanje, i vrijeme, i grijeh. U blagostanju trebamo da pokažemo zahvalnost Uzvišenom na način da ga ne zaboravimo, da nas to ne udalji od Njega. Da ne budemo kao oni koji se Allaha sjete samo kada ih kakva briga pritisne.

            Iskušenje je i vrijeme koje nam je dato kako ćemo ga potrošiti. Paradoks je da za zabavu, koncerte imamo i novac i vrijeme, a kada nam se ponude neki lijepi sadržaji, gdje se čak od nas ne traži da plaćamo za iste, onda nemamo vremena. Naredne sedmice će nastupiti mjesec rebiu-l-evvel, mjesec rođenja Allahova Poslanika, a.s. Naš Medžlis već 14 godinu organizuje manifestaciju Dani o Allahovom Poslaniku, Selam ja Resulallah. Braćo draga, odgovrimo sebi na pitanje: koliko puta smo bili na nekom od programa u proteklih 13 godina koji imaju za cilj da se upoznamo sa Allahovim Poslanikom, a koliko puta smo u tih 13 godina bili na utakmicama, koncertima, teferičima.

            Iskušenje je i grijeh kojeg učinimo. U njemu valja pokazati iskreno kajanje koje podrazumjeva da nas činjenje tog grijeha tišti, da se sa grijehom ne mirimo i da ne dozvolimo sebi uzaludnu nadu u Božiju milost koja podrazumjeva uporno činjenje grijeha.

            Jednom od prethodnih vjerovjesnika je objavljeno: “Čovječe, Džehennem skupo plaćaš, a Džennet nećeš ni za male pare.”

            Allaha Uzvišenog molimo da Njegovih blagodati svjesni budemo, da se za Džennet trudimo činjenjem dobra, a da od Džehennema utočište tražimo u ostavljanju grijeha. Amin!

Džamija Stari Ilijaš; 02.11.2018. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović