ZAVRŠEN KURS ARAPSKOG JEZIKA

U srijedu, 3.6.2015. god., u prostorijama mekteba džemata Novi Ilijaš obavljeno je testiranje polaznika kursa arapskog jezika. Kurs je organizovan u saradnji sa Kulturnim centrom “Kralj Fahd” iz Sarajeva, a vodio ga je mr. Ahmed ef. Purdić.

Ovo je već druga godina kako se u džematu Novi Ilijaš organizuju ovi kursevi u saradnji sa KC Kralj Fahd i polaznici kursa dobijaju certifikate Centra, jer se kurs radi po planu i programu KC Kralj Fahd.

Ovom prilikom zahvaljujemo se prof. dr. Halidu Ad-Damig, kulturnom atašeu Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije i direktoru Kulturnog centra “Kralj Fahd”, kao i dr. Džumaanu Al-Kahtani, direktoru sektora za kulturne aktivnosti pri Centru, koji su podržali organizovanje kursa arapskog jezika u Ilijašu i besplatno podijelili udžbenike polaznicima kursa.

Jedna grupa polaznika je prošle godine položila prvi nivo i oni su sada polagali drugi nivo, a druga grupa polaznika je ove godine polagala prvi nivo.

Završnom ispitu pristupilo je 25 polaznika kursa, a ispit su položili sljedeći polaznici:

                  A1                   A2
1. Dinarević Sađida 1. Mašić Eldar
2. Valjevac Sumeja 2. Valjevac Mejrima
3. Hasanović Satka 3. Zakir Ljubović
4. Hasanović Amina 4. Dedić Saudin
5. Muminović Fahrija 5. Menzildžić Adis
6. Dubčić Zineta 6. Salčinović Berina
7. Tabaković Emina 7. Džindo Minela
8. Bajramović Melisa 8. Đozić Emina
9. Hajdarpašić – Muratović Belma
10. Bajramović Ismail
11. Tabaković Azra
12. Matoruga Eldina
13. Valjevac Almedin
14. Matoruga Kemal