PREDAVANJE MR. AHMEDA EF. PURDIĆA “U SUSRET RAMAZANU”

U organizaciji Asocijacije žena SDA Ilijaš večeras je magistar Ahmed ef. Purdić, imam džemata Stari Ilijaš, održao predavanje o temi “U susret Ramazanu”.

Selma Pušina, predsjednica Asocijacije žena SDA Ilijaš kazala je da je ova tema prikladna jer Ramazan kuca na vratima i prilika je da naučimo nešto novo i korisno. Predavanje je počelo podsjećanjem na izreku poslanika Muhammeda a.s. da se za vrijeme Ramazana džini i okivaju i sputava se njihovo djelovanje pa uz Ramazan možemo da budemo i bolji vjernici.

“Melek Džibril u tom mjesecu silazi na Zemlju, zatvaraju se vrata Džehennema, otvaraju vrata Dženneta. Tu atmosferu osjećamo. Svaki čovjek uvijek ima dva neprijatelja uz sebe, jedan neprijatelj su šejtani, a drugi je naš nefs – ego. Te dvije stvari sputavaju čovjeka na putu činjenja dobra, šejtan navraća na zlo, a ego ne voli napor, voli samodokazivanje, uživanje. Za vrijeme Ramazana jednog neprijatelja nema, i činjenje ibadeta je lakše, što se odražava na kvalitet našeg života jer to je ono što čovjeku odgovara, jer ibadet je hrana duši”, kazao je, između ostalog, efendija Purdić.

U nastavku predavanja efendija Purdić je govorio o važnosti sticanja dobrih navika, a Ramazan je izuzetna prilika za izgrađivanje pozitivnih navika. Jer ko namjerno propusti jedan dan posta za vrijeme Ramazana ne može nadoknaditi makar cijeli život postio, a s obzirom da je post najintimniji ibadet između roba i Gospodara, za to djelo slijedi posebna nagrada.

Ova prilika je iskorištena i za podsjećanje na dvije upute date čovjeku, a to su neiskrivljena Objava i Razum, da se zapitamo koliko ih koristimo i jesmo li sami zbog neslijeđenja Objave i Razuma odgovorni za svoje teško stanje? I u hadisu se kaže da je mudrost izgubljena stvar vjernika i treba da je uzme gdje god je nađe.

Ramazan služi i za izgrađivanje sistema vrijednosti, da u svom djelovanju vjernici imaju moralni okvir i svijest da su Božiji robovi jer ako ne robujemo Bogu, sigurno robujemo nečemu drugome, danas najčešće dinaru. A u islamu ovaj svijet nije vrijedan ni koliko krilo komarca, ali se njime vjernici koriste da zadobiju Vječnost.

Snimak cijelog predavanja imat ćete priliku poslušati u nedjelju 14. juna u 11 sati u programu Radio Ilijaša.

Piše: Nermina Durić-Kahvedžić | radioilijas.ba