Kategorija: mr. Ahmed ef. Purdić

Hutbe
0

…i oglasi ljudima hadždž! – dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će…