REDOVNE SEDMIČNE AKTIVNOSTI U DŽEMATU

MEKTEBSKA NASTAVA

                Mektebska nastava je osnovna aktivnost svakog džemata. Na mladima je budućnost, a kroz mektebsku nastavu još od najranijeg perioda počinjemo sa razvijanjem, prije svega, ljubavi kod naše djece prema svojoj vjeri i svim njenim vrijednostima. Ostaviti iza sebe hajirli odgojeno dijete je jedna od najvećih blagodati ali i emaneta koje možemo ispuniti. Kroz mektebsku nastavu Islamska zajednica pomaže roditeljima da taj emanet lakše ispune ali i da blagodat hajirli odgojena djeteta osjete još kroz dunjalučki život, a onda i kroz ahiretsku nagradu.

                Našim roditeljima toplo preporučujemo da mektebsku nastavu shvate kao podršku u njihovom odgajanju i vjerskom obrazovanju djece. Zato vas, dragi roditelji, pozivamo da upišete svoju djecu na mektebsku nastavu i da ih redovno šaljete na istu.

MREŽA MLADIH

                Mreža mladih je jedan od novijih projekata Muftijstva sarajevskog, a ima za cilj da našoj omladini ponudi kvalitetne sadržaje koji će im biti od koristi na oba svijeta, ali i koji će biti prevencija svim pošastima današnjeg vremena u koje mladi vrlo često budu uhvaćeni.

                Aktivnosti koje ćemo imati sa našom omladinom podrazumjevaju:

  1. Halka Kur'ana – koja ima za cilj da se mladi druže sa Allahovom, dž.š., Knjigom kao Uputom za sretan i uspješan život. Kroz halku Kur'ana mladi će se upoznavati i sa osnovnim tedžvidskim pravilima ali i značenjima ajeta.
  2. Edukativne radionice – imaju za cilj da kod naše omladine razvijaju različite sposobnosti i vještine. Također, dobrim dijelom one će podrazumjevati druženje sa knjigom, a zamišljeno je da iste budu održavane u džematskoj biblioteci u Bioči.
  3. Humanitarni rad – će podrazumjevati uključivanje naše omladine u pomaganje socijalno ugroženih osoba sa područja našeg ali i drugih džemata, posebno kroz Fond solidarnosti koji je pokrenut u našem džematu. Također, omladina će biti u prilici da svojim radom pomogne starijim i bolesnim osobama kroz radove u kućama starijih i bolesnih osoba te druženju sa njima. Planirana je i suradnja sa institucijama i udruženjima koji vode brigu o osobama sa posebnim potrebama.
  4. Sportske aktivnosti, izleti, ekskurzije – će biti prilika za korisnu relaksaciju naše omladine, međusobna druženja, upoznavanja, putovanja…

ŽENSKI AKTIVIZAM

                Vrlo bitan segment svakog društva je žena. Od zdrave i uspješne porodice potiče zdrava i uspješna zajednica, a toga nema bez zdrave, uspješne i sretne žene. Kroz Ženski aktivizam i aktivnosti namijenjene našim majkama, sestrama (…), cilj je da im se pruži prije svega prilika za međusobna druženja koja će biti prožeta edukacijom i drugim korisnim sadržajima.

                  Učenje arapskog pisma, halka Kur'ana, tefsir proučenih stranica samo su neke od aktivnosti na kojima radi naša muallima Emina Muminović sa našim sestrama. Tu su, također, posjete i druženja sa drugim džematima, izleti, ekskurzije…

HALKA KUR'ANA I SUFARA ZA MUŠKARCE

                  Kroz djetinjstvo nismo svi bili u prilici naučiti arapsko pismo te na taj način sebi obezbjediti mogućnost učenja Kur'ana, prema hadisu Božijeg Poslanika, a.s., najvrijednijeg ibadeta. Kroz halku Kur'ana i sufare za odrasle muškarce, a nakon što je isto obezbjeđeno i našim sestrama kroz ženski aktivizam, svi oni koji ne znaju učiti arapsko pismo, žele poboljšati svoje učenje Kur'ana ili jednostavno se družiti sa Kur'anom imaju priliku svake nedjelje od akšama do jacije-namaza.

ZAJEDNIČKI ZIKR

                Svakog četvrtka se okupljamo u halki zikra; ibadeta koji, prema riječima Poslanika, a.s., čisti naša srca. Halke zikra Poslanik, a.s., naziva džennetskim baščama, a kao nagradu za prisustvo skupovima zikra, Poslanik, a.s., je rekao: “Nagrada za to je Džennet.!” (Ahmed)

                Dodatna vrijednost ovih halki u našem džematu je što se nakon njih družimo u jednoj opuštajućoj atmosferi, uz čaj i kahvu.

HALKA HADISA

                Svakog petka na dvadesetak minuta prije džume-namaza u našoj džamiji imamo halku hadisa. Trenutno se družimo sa Sahihom imama Buharije. Na ovaj način se upoznajemo i sa životom našeg Poslanika, a.s., najboljeg učitelja svijeta. Iz ovih hadisa uzimamo mnogobrojne pouke za svakodnevni život. Slijedeći sunnet Resulullaha, a.s., pokazujemo ljubav prema njemu i, nadamo se, njegovo društvo u Džennetu.

               Braćo i sestre, budimo aktivni u svom džematu tako što ćemo se odazvati i što ćemo iskoristiti ove prilike za činjenje onih djela koja se ubrajaju u Allahu najdraža, kojima ćemo zaslužiti Njegovo zadovoljstvo i oprost, ali i međusobno se družiti, upoznavati potpomagati.

Molimo Allaha Uzvišenog da nas pomogne u našem radu i bude zadovoljan nama. Amin!