PURDIĆ: RAMAZAN JE MJESEC BOŽIJE MILOSTI I PRAŠTANJA

Islam se temelji na pet istinskih vrijednosti, svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanje propisanih namaza, post mjeseca ramazana, davanje zekata i obavljanje hadža za one koji su u mogućnosti.

“Mjesec ramazan je mjesec Božije milosti i praštanja, ali i mjesec u kojem ljudi međusobno jedni prema drugima pokazuju razne oblike milosti, a jedan od najupečatljivijih vidova međusobne ljudske milosti se ogleda kroz sadaku”, kazao je u izjavi za Agenciju Fena Ahmed ef. Purdić, imam i magistar islamskog prava na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Riječ sadaka je arapska riječ koja se udomaćila i u našem jeziku, tako je „sadakah” u arapskom jeziku izvedena iz riječi sidk što znači istina, istinitost, iskrenost i čvrstina. Po Purdiću, postoje tri vrste sadake i to: dobrovoljna sadaka, sadekatul-fitr i zekat.

Dobrovoljna, obična sadaka kako joj i samo ime kaže nije obavezna nego je prepušteno svakom pojedincu da je shodno svojoj volji i mogućnostima upražnjava. Ona se može davati tokom čitave godine. Sadekatul-fitr i zekat su obavezni. Muhamed, a.s. je rekao da “Imetak čovjeka neće biti umanjen sadakom.”

“Zekat u arapskom jeziku znači rast i čistota izdvaja se jednom godišnje i to se može učiniti u bilo koje doba godine, a sadekatul-fitr, ili kod našeg naroda poznata kao vitre, jest ustvari predbajramska sadaka (kako bi se u slobodnijem prijevodu mogao prevesti termin sadekatul-fitr) i ona se izdvaja samo tokom ramazana”, ističe Purdić.

Zekat izdvajaju bogati muslimani, a bogatim se smatra onaj ko posjeduje nisab, a nisab za jun, jul i august ove godine iznosi 5.431 KM ili 2.777 eura. Rijaset Islamske zajednice u BiH je utvrdio visinu sadekatu-l-fitra za ramazan 1435./2014. godine. Visina sadekatul-fitra ove godine je 20, 10 i 7 KM, a za područje bošnjačke dijaspore, od 20, 15 i 10 eura ili u protuvrijednosti druge valute.

Organizirano i institucinalno prikupljanje i distribucija sredstava zekata bila  je praksa Allahova Poslanika Muhammeda, a.s. U Kur'anu se tačno i precizno određuje kome se zekat daje, a muslimani u BiH i dijaspori obično daju Islamskoj zajednici u zajedničkom fondu Bejtul-mal. 

U Kur'anu se kaže: “Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovu putu, i putniku – namjerniku”.

(Izvor: FENA)