HUTBA: DO ČISTOĆE S KOJOM SMO DOŠLI NA OVAJ SVIJET!

             Hvala i zahvala  Uzvišenom Allahu, Onome koji nam Uputu šalje, Onome koji iz ljubavi Svoje želi da čisti pred Njega dođemo i da nas milošću Svojom u Svojoj blizini nastani.

            Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., poslaniku i miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, njegovim ashabima.

            Uzvišeni Allah stvorivši čovjeka odredio mu je da mjesto njegova boravka bude džennet, mjesto užitka, blagostanja, čistoće.

            Nakon čovjekovog zaborava, i nakon što biva spušten na zemlju, Uzvišeni Allah je dao čovjeku priliku da opet bude vraćen u džennet, u tu sada vječnu ljepotu, mjesto bez iskušenja, mjesto smiraja i užitka. Do tog mjesta spasa, doći će onaj koji se sačuva, onaj koji se čisti.

            Milostivi Allah nam je, draga braćo, dao pet blagodati kojima postižemo čistoću koja džennetu vodi.

            U Muslimovom Sahihu se prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Njegov Poslanik; neće susresti rob Allaha sa ovim riječima, a da ga neće uvesti u Džennet.”

            Riječima šehadeta čovjek postaje musliman, sa njima ono što je bilo prije njih nestaje, brišu se svi grijesi i čovjek dobija novu šansu.

            Nakon šehadeta, a kako bismo tu svoju čistoću koju smo sa njim dobili sačuvali, Uzvišeni Allah nam je dao namaz. Namaz do namaza briše ljudske grijehe, a Poslanik, a.s., je namaz usporedio sa rijekom a grijehe sa prljavštinom. Kao što onaj koji bi se pet puta dnevno  kupao u rijeci na sebi ne bi imao prljavštine, isto tako sa onog koji obavlja pet dnevnih namaza spadaju grijesi.

            Čisteći svoje srce i svoju dušu, Allah, dž.š., nas kroz dar posta podsjeća da ne zaboravimo ni na svoje tijelo. Iako, kroz post svom tijelu uskraćujemo ono što mu je inače potrebno, obzirom da se to radi u tačno precizirano, od Allaha, dž.š., određeno vrijeme i na od Njega određeni način, i medicina je potvrdila višestruku korist koju post donosi nama. A jedna od najvećih, uz čišćenje naše duše od grijeha jeste čišćenje našeg tijela, našeg organizma.

            Uz čistoću srca i tijela, naš Gospoadar koji nas daruje sa nebrojenim blagodatima dao nam je i da na ovom svijetu svojim znanjem, trudom, radom ostvarimo određena materijalna dobra. U ostvarivanju tih materijalnih dobara, nekada smo u prilici da steknemo određena dobra a da ih u potpunosti nismo zaradili. Nekada smo možda neku minutu ili neki sahat koji smo trebali biti na poslu potrošili na sebe, a ne na ono za što smo plaćeni.

Također, Uzvišeni koji nas je učinio spospobnim da možemo zaraditi, odredio nam je da vodimo računa o onima koji to nisu u mogućnosti. Zato nam je naš Gospodar odredio zekat kojim čistimo svoj imetak od tuđeg hakka, a ono što je poseban keramet svega toga jeste da uz to čišćenje, iako dajemo od sebe, naš imetak umjesto da se smanjuje on raste. Kroz blagodat zekata, čovjek se uvjerava da žrtva na Božijem putu će rezultirati njegovim napretkom.

            Prolazeći kroz ova četiri čišćenja svoga srca, duše, tijela i imetka čovjek poželi da postigne onu čistoću sa kojom je došao na ovaj svijet, onu čistoću koja će ga dovesti do našeg konačnog cilja, do onog mjesta gdje živješe naš otac Adem, a.s., i naša majka Hava.

            Ta čistoća se na ovom svijetu postiže na mjestu prvog zamaljskog susreta našeg oca i naše majke, na mjestu koje se zove brdo Milosti. Do brda Božije milosti dolazimo odlaskom na hadždž, a sa hadždža se vraćamo, kako to kaže Allahov Miljenik, s.a.v.s., čisti od grijeha kao onog dana kada nas je majka rodila.

            Molimo Allaha, dž.š., da budemo svjesni Njegovih blagodati, da darove koje nam je dao: šehadet, namaz, post, zekat i hadždž iskoristimo za postizanje čistoće koja će nas dovesti do posebne deredže, do stepena da budemo od onih koji će biti u Njegovoj blizini i na dunjaluku i na ahiretu. Amin

Stari Ilijaš; 27.07.2018. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović