HOĆEMO LI SE NA SUDNJEM DANU STIDJETI SVOGA ZAGOVORNIKA?

Muslim bilježi od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Učite Kur’an, jer će, uistinu, on (Kur’an) doći na Sudnji dan kao šefadžija (zagovornik) onima koji ga budu učili.”

U mnogim muslimanskim kućama danas, Kur’an zauzima najviše mjesto. Na polici. Daleko od naših očiju, a pogotovo od srca. SubhanAllah, dok čitam ovaj hadis zastidim se svoga Gospodara, koji je Svoje riječi spustio nama u ruke. A mi ovakvi, nemarni prema njima.

Sramota me bude kad i jednu praškicu vidim na koricama ove knjige, jer to je dokaz protiv mene. To je dokaz da sam zapostavila Allahove riječi. Najljepše i najvažnije riječi u životu svakog vjernika. Bojim se da na Sudnji dan dođem, a moj Kur’an govori protiv mene. Upustvo za život koje nisam koristila, pa mi je duša zahrđala i takva se Gospodaru vratila. Utičem se Allahu od toga.

Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu Knjigu i da je međusobno proučavaju a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod Njega!”

I ova radost treba da veže vjerničko srce  za Allahovu knjigu. Trebamo hrliti na svaku halku koja se održava u našem gradu, baš zbog ovog hadisa. Da bi nas Allah spomenuo kod onih koji su kod Njega.  Podučavati Kur’anu znači govoriti ljudima Allahove ajete, širiti Allahovu riječ. To su dobra djela,  i inšallah, jedna od naših viza za Džennet.

Nemojmo dozvoliti da nas zaobiđe ijedna nagrada koju nosi učenje Kur’ana. Razmišljajmo od ajetima koje učimo. Proučavajmo ih, baš onako kako  nam je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio. Otkrit ćemo puno dobra, a duša će nam biti ispunjena. Uz Allahove riječi pred sobom, Njemu smo bliži. A samim time daleko smo od grijeha. Od propasti ovog dunjaluka.

Tirmizi bilježi od Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do deset puta. Ja ne kažem da je ‘elif-lam-mim’ jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf.”

Allahu ekber! Ko može biti više od Allaha darežljiv? Koliko je sura u Kur’anu? Koliko svaka sura ima ajeta, a ajet harfova? Allahu ekber! Koliko dobrih djela, koje Allah poveća još deset puta. Može li se ijedna dunjalučka dobit porediti s ovim? Sjetimo se samo koliko se, kao studenti, trudimo da položimo ispit. Koliko knjiga i stranica pročitamo? A onda se desi da ispit ne položimo ili da dobijemo ocjenu kojom i nismo zadovoljni. A proučiti iz Kur’ana najkraću suru – Al-Kawtar, znači uložiti minimalan trud a nagradu za to ne možemo ni pojmiti. SubhanAllah.

U Časnome Kur’anu je toliko dobra da se ne bismo trebali odvajati od njega. U kući. U autobusu. Na  fakultetu. On je naš zagovornik na Sudnjem danu, naša karta za Džennet. Nemoj da postiđeni stojimo pred Gospodarom onog dana kada Kur’an bude naš zagovornik.

Abdullah b. ‘Amr b. el-’As, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Učaču Kur’ana će na Sudnjem danu biti rečeno: ‘Uči i penji se (džennetskim stepenicama – deredžama), uči lijepo i pravilno, kao što si i na dunjaluku učio, jer, tvoje mjesto (deredža u džennetu) je kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš.” (Ebu-Davud, Tirmizi, hasen, sahih)

Budimo od ovih Allahovih robova. Učimo Kur’an na dunjaluku zbog koristi na Ahiretu. Budimo čuvari Allahove knjige. I budimo ponosni na to. Jer zaista Allah Kur’anom uzdiže jedne narode naspram drugih. Dobili smo ovu čast, budimo je dostojni.

Zamislite da dođete pred Gospodara svih svjetova a Njegove riječi pričaju za vas i uvode vas u Džennet prostrani. Zamislite samo da će i ruke koje su držale Kur’an Časni biti na vašoj strani, da će noge, s kojima ste hodili prema mjestima gdje se Kur’an proučava i uči, biti na vašoj strani. I vrijeme, kojim se Allah kune, bit će na našoj strani, inšallah, jer smo ga koristili učeći Allahovu knjigu.

Ne tražite drugo utočište osim kod Allaha i Njegove knjige. Skinimo prašinu sa svojih Kur’ana ali i sa svojih srca, svakodnevnim druženjem sa njim. Spustimo Kur’an sa visokih polica u naša srca.  Samo su Allahove riječi istina, i držimo se za uže te istine, čvrsto.

“Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo, takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.” (Hašr-21)

(Piše: Suada Husić)