HUTBA: POVODOM DANA HIDŽABA/MAHRAME

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, zahvalu mu upućujemo na nebrojenim blagodatima kojima nas daruje, posebno na blagodati islama, najvećeg dobra koje čovjek može imati.

Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., poslaniku i miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovj časnoj porodici, uzoritim ashabima, šehidima koji svoje živote položiše za din i muslimansko dostojanstvo.

“A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.” (En-Nur, 24:31)

Jučer, 01. februara obilježen je dan mahrame. Dan koji ima za cilj afirmaciju islamskog načina odjevanja kao i podršku muslimankama koje su odlučile da svoje odjevanje i ponašanje usklade sa citiranim ajetom.

Draga braćo, obaveza je svake punoljetne muslimanke da pokrije svoje tijelo, sve osim lica, šaka i nogu do članaka. Ona muslimanka koja tako ne postupi je griješnica koja će, ako joj se Milostivi Allah ne smiluje, za težinu svoga grijeha džehennemskom vatrom kažnjena biti.

Zašto ovo govorimo nama, muškarcima. Zato što mi, draga braćo, imamo naše voljene: majke, supruge, kćerke, sestre itd., koje ako istinski volimo nećemo prepustiti džehennemu i džehennemskoj vatri. Naravno, naše nije da ih na to prisilimo, već da im kažemo, da ih podstičemo i da im budemo podrška.

Na ovo troje, želim da se malo zadržimo. Naše je da kažemo, da naše žene i kćeri upoznamo sa propisom i da iskažemo da je  naša želja da one ne budu džehennemsko gorivo.

Drugo, ako se kolebaju naše je da budemo ustrajni, ali i spremni da se i sami mijenjamo na bolje, da naše ponašanje, naš govor, naše društvo ne podcjenjuju veličinu i čast krune koju je naša majka, supruga ili kćerka odlučila da ponosno nosi.

I treće je da na tom putu, naše majke, a posebno se ovo odnosi na supruge i kćeri u nama imaju punu podršku. Koliko je samo onih koje su se požalile da im muž ne dozvoljava da se pokriju, koliko je samo onih kćeri koje čeznu za mahramom, ali kažu: mama i babo ne daju. Brate dragi, ponosan budi ako ti kćer dođe sa takvom željom, zahvalan budi ako supruga želi da svoje ukrase ne pokazuje nikom osim tebi.

Allah Uzvišeni kaže: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je.” (Kur'an 33:59)

Uloga mahrame i islamskog odijevanja žene jeste da istaknu čednost i čistotu žene. Islamsko odijevanje žene ne sputava ženu niti ugrožava njena prava da se ostvari u bilo kojoj sferi njenog života. Naprotiv, mahrama kao simbol duhovne zrelosti znači zrelost u majčinstvu, zrelost u braku, zrelost i ozbiljnost u poslu koji radi, jer, svjesnija odgovornosti pred dragim Bogom ona svoje emanete dostojanstveno čuva.

Mahrama je štit koji ženu čuva od onog što je loše, ali je i potiče da više vodi računa o svom ponašanju, kao što kad je čovjek po abdestom, on vodi računa o njegovom čuvanju, ali samim tim, čovjek čuva sebe; pa će voditi računa šta govori, šta radi, u kakvom društvu se nalazi. Isto je sa ženom koja vodi računa o islamskim propisima. Takav njen život je dobro po nju i po sve one koji je okružuju.

Molimo Uzvišenog Allaha, da nama, našim majkama, suprugama i kćerima omili islam, da nam omili islamske vrijednosti i da u svojim kućama, u svojim porodicama osjetimo slast i ljepotu takvog života. Amin!

Hutbu održao: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš; 02.02.2018. godine