HUTBA: OSLOBODI SE!

Neka su hvala i zahvala Allahu, dž.š. Zahvalu Mu iskazujemo na svim blagodatima kojima nas daruje. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Njega. Svjedočimo i da je Muhammed, a.s., Njegov rob i poslanik. Allahu, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu i ashabe njegove i sve sljedbenike do Sudnjega dana. Amin!

Božiji poslanik Muhammed, a.s., je kazao: ”Dunjaluk je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika.” (Muslim)

Ove riječi božijeg Poslanika, a.s., ne znače da se vjernik na ovom svijetu mora odreći njegovih ukrasa. Naprotiv, vjernik ima pravo da radi i lijepo živi na dunjaluku. Ali ono što vjernik ima na dunjaluku, ma koliko imao ništa mu ne znači u odnosu na ljepote i blagodati ahireta.

Spominje se da je hafiz Ibn Hadžer, u vrijeme kada je bio glavni kadija u Egiptu, prošao sa svojom pratnjom pored Židova koji je prodavao ulje, pa mu je Židov rekao: ”Ti tvrdiš da je tvoj Poslanik rekao: ‘Ovaj svijet je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika.’ Pa, u kojem si to ti zatvoru, a uživaš ugled i sve blagodati ovoga svijeta, i u kojem sam to ja džennetu, a živim teškim životom i zarađujem za sebe i svoju porodicu prodajući ulje na tržnici?”

Ibn Hadžer mu je odgovorio: ”Da, iako ja živim u obilju i uživam ugled koji vidiš, s obzirom na ono što je meni kao muslimanu Allah pripremio na Ahiretu, ovaj svijet je za mene zatvor, a iako ti s mukom zarađuješ za život prodajući ulje na tržnici, s obzirom na kaznu koju je Allah pripremio nevjernicima na Ahiretu, ovaj svijet je za tebe džennet.” Zadivljen ovim Ibn Hadžerovim odgovorom, Židov je izgovorio šehadet i primio islam.

Poslanikove, a.s., riječi da je dunjaluk zatvor za vjernika trebamo shvatati i kao upozorenje. Dunjaluk je taj koji će stalno nastojati da nas zarobi. Koliko god insan imao, uvijek će težiti da stekne više, uvijek će mu još nešto nedostajati. I kada to dostigne, pojaviće se novo što će nam faliti. Na ovaj način dunjaluk zarobljava insana, postaje mu glavna briga sve dok ga ne odvarti i na udalji od Allaha, dž.š.

Brate i sestro, neka dunjaluka i dunjalučkih ljepota, ali neka one ne ulaze u naša srca. Čvrsto ih primi u ruku, ali ne dozvoli da ovladaju tobom i da ovladaju tvojim srcem. Kako ćemo u tome uspjeti?

Abdulkadir Gejlani, k.s., je kazao: Ovaj svijet je zatvor za vjernika, a kada zaboravi na njega (na taj zatvor) onda mu se razgali. Da je u zatvoru vjernik zaboravlja kroz ibadete Allahu, dž.š. Bivajući sa Allahom, kaže Gejlani, vjernici zaboravljaju i na zatvor i na zatvorenike. Zato je Poslanik, a.s., govorio Bilalu, r.a.,da ih učenjem ezana odmori. Pet dnevnih namaza su predah u toku dana kojima vjernik zaboravlja na sve izazove, sve brige i napore koje ulaže da postigne dunjalučka dobra.

Druženje sa Allahovom Knjigom, dakle učenjem Kur'ana po jedan sahat svaki dan, je vrijeme koje nas oslobađa stresa i daje nam priliku da duhovno i intelektualno sebe obogaćujemo.

Zekat i sadaku koju dijelimo čine nas jakim i uče da od onog što nam je Allah dao i mi dijelimo. Na taj način pokazujemo da smo mi vlasnici našeg imetka, a ne da on vlada nama.

Braćo i sestre, oslobodimo se dunjaluka i dunjalučkih okova tako što ćemo ih podrediti i koristiti kao sredstva koja će nas približiti Allahu, dž.š. Kada jedeš, jedi kako bi imao jako i zdravo tijelo koje će moći dugo u noći stajati na kijamu pred Uzvišenim Allahom. Kada zarađuješ, zarađuj sa željom da budeš u mogućnosti još više druge, u ime Allaha, da pomažeš.

Allahu naš, povrati nas k Sebi i učvrsti nas na Svojim vratima. Učini nas da radimo za Tebe, u ime Tebe i s Tobom! Uzmi nas od nas Sebi. Učini da smo potpuno s tobom zaokupljeni. Amin!

Prijenos džuma-namaza možete pogledati na linku: