POUČNA PRIČA: JETIMSKE SUZE KOJE SU ČEKALE ALLAHA

Neki čovjek je prolazio zapuštenom ulicom, pa vidje dječaka koji se doimao inteligentno i pronicljivo, a koji je izgledao jako mršav. Čovjek mu dade nešto novaca, pa ga upita: „Zbog čega si ovdje, dječače?“ Dječak mu odgovori: „Čekam Allaha da dođe i pobrine se za mene, gospodine.“ Čovjek se začudi, pa reče: „Čekaš Allaha?“

Dječak mu uzvrati: „Da, Allah mi je poslao majku, pa je uzeo Sebi, a prije toga mi je uzeo oca i braću. Majka mi je rekla da će poslije nje doći Allah da se pobrine za mene, pa Ga ja sada čekam, gospodine.“ Dječak se zatim okrenu čovjeku i reče: „Zar ne vjeruješ da će Allah doći? Moja majka nikad nije lagala i nije znala osim za istinu, ako mi je rekla da će Allah doći onda ja vjerujem da hoće koliko god da potraje čekanje.“

Čovjekove oči se napuniše suzama pa odgovori dječaku: „Tvoja majka nije slagala, Allah me je poslao zbog tebe.“ Na to se dječak slatko osmjehnu i reče: „Ali mnogo si se zadržao u putu, gospodine.“

Kaže Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., o jetimu u hadisu: “Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema jetimu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš: srce će ti biti blago i svaka će ti se želja ispuniti.” (Hadis bilježi Bejheki.) “Allahu je najdraža ona porodica koja se brine o jetimu.” (Hadis prenosi Ebu Umame)

Gospodaru, molimo te za oprost, zaštitu i pomoć jetimima!

(akos.ba)