HUTBA: VRIJEDNOSTI UČENJA KUR'ANA

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova, Onome koji o svemu brine i koji je odredio da se sve događa Njegovom voljom i određenjem. Molimo Ga da nas uputi na Pravi put, jer koga On uputi niko ga u zabludu odvesti ne može, a koga On u zabludi ostavi niko ga na Pravi put uputiti ne može.

            Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., poslaniku i miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici i uzoritim ashabima.

            Kur'an-i kerim je najčasnija i najsvetija Knjiga na Zemlji. Toliko je sveta da je postizanje sreće moguće samo uz slijeđenje te Knjige. Stoga slobodno možemo reći da smo i mi zajednica najčasnijih i najboljih ljudi koji su živjeli na Zemlji. Naša čast, naš napredak i naše dobro dolazi sa Kur'anom. Uzvišeni Allah u suri koja nosi ime po najčasnijim i najodabranijim ljudima koji su hodili planetom, Vjerovjesnici kaže: “Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?” (El Enbija; 10.)

            Kur'an je za ljudska srca poput vode za suhu zemlju. Kao što voda neplodnu i suhu zemlju pretvara u onu lijepu zelenu livadu iz koje niče raznovrsno bilje, tako i srca u koja Kur'an uđe donose smiraj, ljepotu i korist pojedincu, ali i onima oko nas.

            U Kur'anu se nalazi sve što je potrebno čovjeku za uspjeh i na dunjaluku i na Ahiretu. Onaj ko se druži sa Kur'anom, ko se napaja sa ovog blagoslovljenog vrela na sva dunjalučka iskušenja, brige i nedaće ima oazu mira u kojoj će uvijek pronaći smiraj i napuniti se pozitivnom energijom koja mu je neophodna za život.

            Ono što je jedna velika blagodat Kur'ana, jeste to što on korist onome ko se sa njim druži i ko ga pusti da uđe u njegovo srce donosi i na ovom, a donosiće i na budućem svijetu. Kakve koristi Kur'an donosi  najbolje nam opisuju hadisi Allahova Poslanika, s.a.v.s.

            Poslanik, a.s. je kazao: “Najvrijedniji ibadet moga ummeta je učenje Kur'ana.” Dakle, najvrijedniji način robovanja Allahu, dž.š., je učenjem i druženjem sa Kur'anom. Također, Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ”Ni čime se ne možete približiti Allahu kao što to možete Kur'anom.”

            Poslanik, a.s., nam je poručio: “Kur'an, Kuran, o muslimani! Čuvajte da vam ovo blago ne izmakne iz ruku! Znajte da vas Allah neće kazniti sve dok je Kur'an sa vama.”

Poslanik, a.s., kazao je: “Kur'an je Allahova gozba,  pa Njegovoj gozbi prisustvujte što je moguće više. Kur'an je Allahova uputa, jasno svjetlo, valjani iscjeljitelj, čuvar od grijeha onog ko ga se pridržava, spas ko ga slijedi. Učite ga jer će vas za to Allah nagraditi, za svako slovo deset sevapa…”

            Završićemo riječima našeg Poslanika, a.s., “Neće se sakupiti grupa ljudi u jednom od Allahovih domova radi čitanja Allahove Knjige, i zajedničkog proučavanja, a da Allahne spusti Svoju smirenost i da ih ne obaspe Svojim rahmetom, a meleki da im ne učine atmosferu prijatnom i lahkom i da ih Allah ne spomene i pohvali kod meleka Njemu bliskih.”

            Molimo Allaha, Gospodara svih svjetova, da spusti na nas Svoju milost, da Kur'an obasja naša srca, da Kur'an bude naša vodilja na dunjaluku, naš prijatelj u kaburu, naš šafadžija na Sudnjem danu i naša karta za ulazak u najodabranije društvo. Amin!

Džemat Stari Ilijaš; 20.09.2019. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović