HUTBA: NE SUDIMO DRUGIMA!

             Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji upućuje na pravi put onoga koga hoće, a ostavlja u zabludi onoga koga hoće i koji iz Svoje milosti prašta i nagrađuje! Zaista je On bogat, a mi smo siromašni i On je hvale dostojan!

            Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga ispravno slijede do Sudnjeg dana!

            Draga braćo, iza nas je Dan ašure, dan kojeg smo slijedeći sunnet Allahova Poslanika, a.s., i nadajući se oprostu grijeha proveli u postu, onom ibadetu koji označava suprostavljanje strastima i niskim porivima. To je dan koji je nazvan i bajramom vjerovjesnika, jer je to dan u kojem su se desile krupne i vrlo bitne stvari u životima mnogih Allahovih poslanika.

            Na našu veliku žalost na ovaj mubarek dan se desio i jedan izuzetno težak i tužan događaj, a to je ubistvo Husejna, r.a., unuka Poslanika, a.s., u mjestu Kerbela. Prije pogibije hazreti Husejna u međumuslimanskim sukobima život su izgubili mnogi ashabi Allahova Poslanika, a.s., a među njima i dvojica halifa: Osman i Alija, r.anhuma.

            Iz ovih događaja moramo pouku uzeti. Iako je od ovog događaja prošlo oko 1380 godina, ipak i danas je ovaj događaj, ali i razilaženja koja su prethodila, razlogom konstantnih međumuslimanskih sukoba. Muslimana zaboli kada vidi muslimanske zemlje kako saveze sklapaju sa nemuslimanskim, a u borbi protiv muslimana.

            Lekcija koja nam se ponavlja, a koju nismo ni nakon 1380 godina naučili je da se trabamo kaniti da sud o vjeri ljudi trebamo uzimati u svoje ruke; da dokazivanjem ko je bolji musliman ili ko je na pravom a ko na krivom putu nas vodi stoljetnim stagnacijama, nazadovanju, pa skoro da bismo mogli reći i samouništenju.

            Stoga, mi, današnji muslimani, a posebno mi koji živimo u srcu Evrope treba da se ujedinimo oko onog što nas povezuje, a povezuje nas šehadet; vjera u Jednog Boga i Muhammeda, a.s., kao Njegova Poslanika. One stvari oko kojih se već stoljećima razilazimo i koje dovode do toga da skoro nikakvu bitnu ulogu u svjetkim dešavanjima nemamo, ostavimo po strani, a sud o njima prepustimo Onom pred kojim ćemo račun polagati.

            Lahko bismo mi sad popravljali i braću arape, i braću turke, i braću irance, i braću afrikance… Svima njima bismo itekako imali šta da kažemo. Ali, da smo važnost lekcije koja se zove Kerbela i pouke iz nje primili, znaćemo kad nam oni koji su sa nama u saffu budu dragi, bez obzira ko su, jer na sedždu zajedno padamo Jednome, kad jedni druge ne budemo izbjegavali, kad jedni drugima ne budemo iza leđa govorili i radili.

            Kad jedni drugima budemo pristupali u skladu kur'anskog ajeta: “Muhammed je Allahov poslanik, a oni koji su s njim, spram nevjernika su žestoki i među sobom samilosni…”.

            Nažalost, već stoljećima gledamo muslimane koji čine takve stvari da su samilosni prema nevjernicima, a žestoki jedni prema drugima. Naše međusobne rasprave su toliko žestoke da dovode do mržnje jednih prema drugima, a neki idu čak i dalje: ubijaju, napadaju i masakriraju druge muslimane s optužbama da su novotari, otpadnici od vjere s pogrešnim akaidom itd…

            Niko od nas nema pravo da sudi svome bratu, da ga shodno onom što vidi kod njega nagrađuje džennetom ili kažnjava džehennemom. Allah, braćo ne gleda u likove naše, već gleda u srca naša i prema tome će sud o svakom od nas donijeti. Ko može i ima pravo da sebi pripše ono što pripada jedino Allahu Uzvišenom, jedino je On taj koji zna šta je u srcima našim!

            Neka poruka današnje hutbe bude da krtični budemo prema sebi, da svoje postupke analiziramo i da pronalazeći svoje mahane sebe popravljamo, a da onog koji za sebe kaže da je musliman kao takvog poštujemo, da kod njega pozitivno ističemo i da na taj način samilost jedni prema drugima pokazujemo.

Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, dobar i milostiv. Amin.

 

Džemat Stari Ilijaš; 13.09.2019. godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović