HUTBA: DŽENNET JE GDJE GAZE NOGE VAŠIH MAJKI

Hvala i zahvala neka je Allahu, dž.š., samo je On hvale dostojan, zahvalu Mu iskazujemo posebno na blagodati vjere kojom nas je počastio i od ponora udaljio.

Salavati i selami neka su Allahovom poslaniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Danas, 08. marta kada se na sav glas govori o ženama i njihovim pravima, a muškarci nastoje da im pažnju pokažu kupovinom cvijeta ili nekog malo skupljeg poklona možemo konstatovati da će kao i prethodnih 108 godina, koliko se već ovaj dan obilježava kao Dan žena,  uglavnom, prava žena još dugo ostati samo na papiru. Ovdje želim da naglasim da ono što je davne 1911. godine definisano kao prava koja treba da ima svaka žena u nekim tačkama se nikako ne može nazvati pravima.

Ali, tako je kada se ljudi udalje od Objave, kada zaborave na Božiju uputu. Ipak, nećemo se baviti ovim stvarima. To što su neki između ostalog definisali abortus kao pravo žene je njihovo pravo, a naše je pravo da se na ovaj dan podsjetimo na neke od dragulja nadahnutih božanskom Uputom, koji su potekli iz mubarek prsa a do nas došli preko mubarek usta Allahova Poslanika, a.s.

Vjerujem da je većina muslimana ove dragulje čula i da su nam poznati, ali ako pogledamo stanje u kojem se nalazi žena u muslimanskom društvu, ako malo kritički pogledamo naš odnos prema našim majkama, našim suprugama, našim kćerima, onda ćemo zaključiti da o ovim stvarim malo govorimo, a još manje računa vodimo.

Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku i upitao ga: – ko je od ljudi najzaslužniji da mu poklonim svoju pažnju i svoje prijateljstvo?

– Majka – reče mu Allahov Poslanik.

– A ko je onda na redu? – zapita čovjek.

– Majka! – odgovori mu Muhammed, a.s.

– A ko je onda? – ponovo će čovjek.

– Majka, pa otac. – Odgovori mu Allahov Poslanik.

Kroz Kur'an i hadis mnogo se govori o odnosu prema roditeljima, a od njih posebna pažnja se poklanja majci, iako to ne znači uskraćivanje ljubavi, pažnje i prava prema ocu. Allahov Poslanik, a.s., je ukazao da se i kod jednog i kod drugog roditelja brigom o njima može zaslužiti Džennet, ali majka je posebno naglašena. Da, za tu osobu koja je zajedno sa svojom djecom u vrijeme džahilijjeta mogla biti stavljena na kocku i izgubljena na njoj, Allahov Poslanik, a.s., je kazao:

“Džennet je gdje gaze noge vaših majki!”

Kada je riječ o odnosu prema našim suprgama ali i svim ostalim ženama, Allahov Poslanik, a.s., je istakao da su to naše sestre, odnosno da odnos prema njima, poštovanje i uvažavanje mora biti kao odnos prema sestri.

Allahov Poslaniik, a.s., je rekao još i ovo:

Bojte se Allaha u pogledu žena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava.

Muž je dužan prema svojoj ženi slijedeće: da je hrani kao što se i sam hrani, da je lijepo odjeva, da je ne udara, i da je ne ruži i ne napušta, osim u postelji.

Ženite se, jer vam žene, doista, donose blagoslov u kuće.

Najsavršenija je vjera kod onih muslimana koji su najljepše ćudi, a najbolji su među vama oni, koji su najbolji svojim ženama.

Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi.

Najbolji su među vama oni koji lijepo postupaju sa svojim ženama i sa kćerkama.

Allahov Posdlanik, a.s., je došao u vrijeme kada su babe zbog sramote ali i da bi pokazali svoju veličinu živu žensku djecu zakopavali i na taj način, na najsvirepiji način ubijali svoje kćeri. Ovakva praksa, dolaskom Allahova Poslanika, a.s., ne samo da je osuđena i zabranjena, već Allahov Posalnik, a.s., ukazuje da rođenjem ženskog djeteta dolazi i bereket, da briga i lijep odgoj kćeri znači posebno mjesto roditeljima. To posebno mjesto znači biti bilizak i u društvu sa Allahovim Poslanikom. Tako je Resulullah, a.s., kazao:  Ko odgoji dvije kćerke do njihove punoljetnosti (i udaje), ja i on ćemo na Sudnjem danu biti ovako (i Poslanik je ispružio svoja dva prsta).

Ko ima jednu kćer zabrinut je. Težak je to teret onome ko ima dvije. Ako ima tri kćeri, o pravovjerni, pomozite mu, jer on će sa mnom u džennetu biti kao ova dva prsta.

Ko bude imao tri kćeri, pa bude strpljiv sa njima i bude ih hranio, pojio i oblačio od svoga truda, biće mu zastor od vatre, na Sudnjem danu!

U  nekim predajama se ovakve počasti i nagrade obećavaju i onome ko bude imao jednu kćer, a o kojoj se bude lijepo brinuo i dao joj lijep odgoj. Također, Allahov Poslanik, a.s., je rekao:

Ko vjenča kćerku protiv njene volje taj brak nije valjan.

Udaljivši se od islama, muslimani su često dolazili u situaciju da budu poraženi i poniženi. Vrlo često to je najviše pogađalo najraniviju i najosjećajniju skupinu, majke, žene i kćeri. Sa njihovim statusom u našim društvima, u našim porodicama ni danas ne možemo biti zadovoljni, ali to ne znači da je trenutno stanje u kojem se nalazi žena u muslimanskom društvu ono koje se zagovara islamskim učenjem. Nažalost, mnogo puta smo svjedočili a i danas svjdočimo da su i kod nas mnoga prava samo na papiru. Uz cvijet  kojeg kupiš majci, supruzi i kćeri ponesi pozitvnu promjenu u sebi. Tako će cvijeće naše živote ukrašvati i miomirisom mirisati tokom cijele godine.

Boga Dragog molimo, da nam dadne snage da se izborimo sa svojim slabostima, da nam dadne strpljenja sa našom djecom, da nam dadne mudrosti da organiziramo svoj život onako kao će biti zadovoljan On, zadovoljni mi, a zadovoljni i oni što dolaze poslije nas. Amin!

 

“Egipatska džamija” Stari Ilijaš; 08.03.2019.godine

Hutbu održao: Amel ef. Muminović