HUTBA: OKRENIMO SE ISLAMU!

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu. Samo je On hvale dostojan. Njegovo je sve što je na nebesima i zemlji. Molimo Ga da onim što nam je darovao se koristimo u Njegovom zadovoljstvu i da nas učini od Njemu zahvalnih.

Salavate donosimo i selame šaljemo posljednjem Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., i svim poslanicima koji su mu prethodili.

Braćo i sestre, muslimani i muslimanke. Islam je vjera za koju Uzvišeni Allah kaže: …Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera… (El-Maide; 3.)

Islam je jedina potpuna i savršena vjera. Islamski koncept ljudskog života je jedini koncept koji čovjeku omogućava da upotpuni svoju ličnost. U islamu nema ni jedna stvar, a da je nepotpuna, da ima neku grešku ili da je ono što nudi čovjeku na njegovu štetu.

Međutim, to što je islam potpuna vjera ne znači da je svaki musliman potpun, savršen. Ovo nas vodi ka tome da uvijek moramo raditi na sebi. Nema ni jednog čovjeka koji može i ima pravo reći ja sam potpun, kod mene ništa ne fali i ja nemam potrebe da išta kod sebe mijenjam, popravljam, usavršavam. Onaj ko tako misli je poput čovjeka koji se u pustinji izgubio bez vode i koji zavaran fatamorganom ide od prividne oaze do oaze dok ne nastrada.

Kada govorimo o islamskom konceptu života, ljudi najčešće to svode samo na čovjekovu duhovnu komponentu. Međutim to nije tako. Islam jednako brine i nudi recepte kako za našu dušu tako i za naše tijelo. Slijedeći islamski koncept života, primjenjujući islamska načela u svojim životima, mi ustvari, činimo dobro sebi. Udaljavajući se od islamskog koncepta života čovjek samo sebi čini štetu. Svaki dio islama kojeg zapostavimo sebi štetimo. Vrlo slikovit primjer je za ovo naša svakodnevna ishrana. Ako konzumiramo zabranjene stvari mi štetu nanosimo svom mentalnom, duhovnom, ali i fizičkom zdravlju. Čak, ako pretjerano unosimo i one stvari koje su dozvoljene štetu sebi činimo. Allah je kazao: I jedite i pijte (od dozvoljenih stvari), samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. (El-A'raf; 31.)

Da li naše prejedanje i naša gojaznost štete Allahu, pa da Allah to zbog toga ne voli? Naravno da ne! Gojaznost je jedan od najozbiljnijih problema zdravstva 21. stoljeća  i vodeći uzrok smrti. Kroz ovaj primjer bi nam trebalo postati jasno da ono što Allah ne voli, da ono što nam Allah zabranjuje i ono što od nas traži da radimo je ustvari za naše dobro.

Ljudi oduvijek tragaju za onim što će njihovim životima dati smisao, za onim što će im donijeti sreću, mir, duhovno zadovoljstvo i tjelesno zdravlje.

Sve to, braćo i sestre, imamo u našem lijepom islamu. Okrenimo se islamu, čitajmo Kur'an i živimo po njegovim ajetima.

Molimo Te, Allahu naš, da se Tvoje vjere prihvatimo, da Tvoje ajete živimo i da se od onoga što Ti ne voliš udaljimo. Amin.

Prijenos kompletnog džuma-namaza pogledajte na videu: