HUTBA: NAŠ GOSPODAR VOLI USTRAJNOST

Hvala i zahvala pripadaju Allahu Uzvišenom, Jednom i Jedinom, Svjedočimo da osim Njega drugog boga nema. ,Salavate donosimo i selame šaljemo našem prvaku, poslaniku i Allahovom, dž.š., miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Mi se, draga braćo, nalazimo u mjesecu Ševvalu. Iza nas je mubarek mjesec Ramazan. Od mjeseca Ramazana sa nama su ostale lijepe uspomene na sve blagodati koje smo u njemu uživali. Međutim, kroz dunjalučki život uviđamo da je sve prolazno. Baš kao što su blagodati na ovom svijetu prolazne, tako su i iskušenja, teški momenti, također, prolazni.

Kada je Muhammed, a.s., preselio na ahiret u Medini je nastala pometnja; ashabi su ovu vijest primili sa nevjericom, zar je moguće da ih je napustio Allahov, dž.š., poslanik. Omer, r.a., je tom prilikom zaprijetio da će koštati života svakog onog ko mu dođe i kaže da je Muhammed, a.s., mrtav. U jednoj takvoj pometnji i nevjerici, Ebu Bekr – es-Siddik (iskreni), r.a., izgovara čuvenu rečenicu: Ko je obožavao Muhammeda neka zna da je Muhammed mrtav, a ko je obožavao Allaha neka zna da je Allah Vječan i da nikada neće umrijeti.

U ovom kontekstu, imam osjećaj da nama bošnjacima, današnjim muslimanima, treba uputiti poruku: ko je „obožavao“ ramazan, ko samo u ramazanu misli na vjeru, na namaz, na post, na dobročinstvo, neka zna da je ramazan prolazan – „mrtav“, a ko od nas braćo obožava Allaha, neka zna da je Allah vječan i da je On tu i prije i u toku, ali i poslije ramazana i da Ga nikada neće nestati.

Braćo draga, ne vežimo se za prolazno, već se okrenimo Vječnom. Svoju pažnju, svoju ljubav usmjerimo ka Onom kojeg neće nestati, a to je naš Gospodar.

Naš Gospodar voli ustrajnost, naš Gospodar voli ona djela koja se čine kontinuirano. Nije drago našem Gospodaru to što se ljudi samo u ramazanu Njemu okreću, a čim ramazan isprate od Njega glavu okreću. Allah voli iskrene i ustrajne. Zato je Poslanik, a.s., najavio: „Ko isposti ramazan, a zatim šest dana ševvala, kao da je čitavu godinu postio!“

Allahov poslanik, a.s., je protumačio ovaj hadis rekavši: „Allah je učinio da nas za jedno dobro djelo desetostruko nagrađuje. Tako jedan mjesec posta biva kao deset mjeseci. Post šest dana nakon ramazana biva kao (šezdeset dana), biva kao nagrada za dva mjeseca, tako da se dobiva zbir od jedne potpune godine.“

Kroz post, čovjek je najsvjesniji svoga Stvoritelja, kroz ostavljanje hrane, pića ali i griješenja čovjek pokazuje da je svjestan Allaha dž.š. Kroz ovu nagradu, kroz ovu blagodat Allah, dž.š., nam poručuje šta je to čemu vjernik i vjernica treba da teže.

Vjernik i vjernica treba da postignu da kroz čitavu godinu, kroz čitav svoj život budu svjesni Allaha, dž.š. Braćo draga, ramazan je sa sobom donio mnogobrojne blagodati, međutim sve one su plod Allahove, dž.š., milosti.

Allahoj, dž.š., milosti se nadajmo kroz čitav naš život, na način da ćemo nastaviti sa činjenjem dobra i nakon ramazana, na način da će namaz, džemat, Kur'an, post, sadaka, dobročinstvo prema drugima biti svojstva koja će nas krasiti cijelog života.

Nadajmo se Allahovoj, dž.š., milosti i tako što ćemo grijeh, ono što je loše po nas i što je ružno, šejtanovo društvo napustiti i udaljiti se od svega što nas udaljava od milosti, zadovoljstva i ljubavi našeg Stvoritelja. Molimo Allaha, Milostivog, Samilosnog da nas Uputi na Pravi put. Amin!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš, 30.06.2017. godine