HUTBA: POPRAVIMO SVOJ ODNOS PREMA ALLAHU, DŽ.Š.

Hvala i zahvala pripadaju samo Uzvišenom Allahu, osim Njega drugog boga nema, njemu se klanjamo, od njega pomoći, oprosta i upute tražimo. Salavati i selami neka su Allahovom, dž.š., poslaniku i Njegovom miljeniku, Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj porodici i ashabima.

Draga braćo, onoga koji Allahu, dž.š., da prednost u odnosu na sve drugo, Allah će počastiti blagodatima i dat’ će mu i opskrbiti ga i onim blagodatima koje i nije tražio, a na osnovu poznavanja svoga roba i poznavanja šta je to što je za njega dobro.

Uzvišeni Allah kaže: “Allah neće izmjeniti stanje jednog naroda, dok taj narod ne promjeni sebe.” (Er-Ra'd; 13.)

Od Avfa b. Abdullaha se prenosi da je rekao: “Dobri i čestiti ljudi su pisali jedni drugima tri opisa: „Onoga koji radi za Ahiret, Allah će poštedjeti brige o dunjaluku; ko nastoji da popravi ono što je između njega i Allaha, Allah će popraviti ono što je između njega i ljudi; i ko popravi i nastoji da njegova nutrina bude što bolja, Allah će mu popraviti ono što javno čini.”

Onoga koji radi za ahiret, Allah će poštedjeti brige o dunjaluku; tj., dragi brate, zabavi se činjenjem onih djela koja će ti koristiti na Ahiretu, zabavi se izgradnjom kuće u džennetu, radi za što bolji položaj u džennetu; Uzvišeni Allah će te osloboditi od dunjalučkih briga! Ovo oslobađanje od dunjalučkih briga je moguće na dva načina: prvo je da se tvoje srce neće obazirati na dunjaluk i njegove ukrase tako da nećeš biti opterećen što su ti neke dunjalučke stvari uskraćene, a drugo je da će ti Allah, dž.š., uz ahiret za koji radiš, dati i dunjalučka dobra.

Svjedoci smo da je sve više onih koji se žale kako nemaju iskrenog prijatelja, kako su okruženi ljudima koji su sa njima samo zato što od njih očekuju određene usluge. Svjedoci smo da su međuljudski odnosi sve više postali interesni. Čak se i roditelji žale kako im rođena djeca pridaju pažnju samo onda kada nešto od njih trebaju. Kako reče jedan babo: imam osjećaj da sam u kući više bankomat nego otac, jer moja djeca mi se obraćaju samo kad im treba novac.

Naši dobri prethodnici su ovakvo stanje povezali sa našim odnosom prema našem Uzdržavatelju, prema Allahu, dž.š. Postavimo sebi pitanja: kada se mi obraćamo Allahu dž.š., kada Ga se sjetimo, kakav je naš odnos prema Njemu. Bojim se da se naše obraćanje Allahu dž.š. sve češće može usporediti sa ovim primjerom oca koji se osjeća kao bankomat. I mi se sjetimo Allaha kad nas nešto zaboli, i mi se sjetimo Allaha kad novčanik otanji, i mi se Allahu obraćamo onda kad nam nešto zatreba a niko nam drugi ne može pomoći.

Nije li ovakav odnos prema Allahu, dž.š., licemjeran!? Gdje je tu ljubav prema onome koji nas je stvorio, prema onome koji se brine o nama!?

Vjernik sebi često postavlja pitanje kakva su naša djela koja činimo. Je li Allah zadovoljan njima i hoće li biti kod Allaha dž.š. primljena. Da bi naša djela bila kod Allaha dž.š. primljena, On od nas očekuje da ista činimo samo zbog Njega. Ako želiš da Allah dž.š., primi tvoja djela koja radiš, ona za koja ljudi saznaju, trudi se da čistiš svoju unutrašnjost, trudi se da čistiš svoje misli. Kako i o čemu razmišljaš kada si sam, kad te niko ne vidi i niko ne čuje. Eh, tad se ocijeni koliko možeš biti bolji, koliko svoje misli možeš očistiti i popraviti. Čovjek će biti nagrađen ili kažnjen za ono što uradi; znajmo draga braćo da su Allahu, dž.š., poznate i naše misli.

Na osnovu naših misli mi možemo sebe da ocijenimo, možemo da testiramo svoj odnos prema Allahu, je li on iskren ili dvoličan, je li protkan ljubavlju ili interesom.

Potrudi se da tvoje misli okupiraju stvari sa kojima će Allah, dž.š., biti zadovoljan, potrudi se da iz njih izbaciš sve ono što je loše i negativno, pa će Allah učiniti da  i tvoja djela koja uradiš javno i tajno, a za koja drugi saznaju budu ispravna.

Molimo Allaha dž.š. da budemo od onih koji će raditi za Ahiret, pa da nas Allah poštedi brige o dunjaluku; da budemo od onih koji nastoje da poprave ono što je između nas i Allaha, pa će Allah popraviti odnose između nas i ljudi; i da budemo od onih koji će popraviti i nastojati da naša nutrina bude što bolja, pa će Allah popraviti ono što javno budemo činili. Amin!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš, 14.07.2017. godine