HUTBA: MUHAMMED, A.S., MILOST SVJETOVIMA

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišnom Allahu,  hvala Mu na neizmjernim blagodatima kojima nas daruje za koje Ga molimo da nas počasti spoznajom Njegove veličine kroz njih, a posebno da nas učini od onih koji će Mu na blagoadatima zahvalni biti.

Salavati i selami neka su Muhammedu, s.a.v.s., Allahovom, dž.š., poslaniku i miljeniku, njegovoj časnoj porodici, njegovim ashabima. Uzvišeni Allah u suri El Enbija u 107., ajetu kaže: „Mi smo te, Muhammede, poslali samo kao milost svim svjetovima.“

Draga braćo, nalazimo se u mjesecu rebiu-l-evvelu, mjesecu rođenja posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Jedan dječak je upitao svoga babu: „Babo, zašto se ime Muhammeda, a.s., uvijek vezuje uz ime Uzvišenog Allaha?“ Babo mu je odgovorio: „Zato sine što svijetu niko nije donio više dobra od Muhammeda, s.a.v.s.“

Kakvo je dobro došlo sa Muhammedom, a.s., najslikovitije nam donosi također kazivanje jednog oca koji objašnjavajući sinu poredi svoj život i stanje ljudskoga roda prije Muhammeda, s.a.v.s. i nakon njegovog dolaska kada kaže: Prije dolaska Objave Muhammedu, s.a.v.s., sine moj, tvoja majka je rodila jedno žensko dijete, tvoju sestru. Kako je ona rasla, rasla je i naša ljubav prema njoj.

Kada je imala četiri godine rekao sam tvojoj majci da je lijepo pirpremi i da joj obuče najljepšu odjeću. Uzeo sam je za ruku i odveo u jednu dolinu pored Mekke gdje sam počeo iskopavati rupu. Uzvišeni Allah je dao da zapuše jak vjetar koji je podigao pustinjski pijesak te me zaprašio, a ona, nježna i blaga je prišla te čistila moju bradu i odjeću od pijeska. Uprkos tome uzeo sam je i stavio u rupu te pošao da je zagrćem pijeskom. Držala me je za ruku sve dok nije umrla.“

Ovo je kazivanje samo jednog oca šta je u njegovom životu značio dolazak Muhammeda, s.a.v.s.

Nama je došao rebiu-l-evvel, mjesec u kojem se posebno prisjećamo našeg Poslanika i mjesec u kojem se prepispitujemo da li smo i koliko svjesni Allahove, dž.š., milosti jer živimo nakon Muhammedova, a.s., dolaska.  Zahvalni smo Allahu, jer u našim životima nismo da bi se morali dokazati šejtanu i njegovim sljedbenicima u obavezi da svoju djecu živu u zemlju zakopavamo.

Međutim, svjedoci smo da i u ovom vremenu nakon što je Poslanik, a.s., dostavio Objavu ljudski rod se često ponaša kao da nije čuo njegove riječi, kao da smo zaboravili na Milost koju nam je Uzvišeni kroz njega spustio.

Draga braćo, kad god zaboravimo na ono sa čim je i zbog čega je došao Resulullah, s.a.v.s., ljudi, mi ćemo zapadati u teška stanja. Mjesec rebiu-l-evvel neka nam bude povod da u naše živote uđe Muhammed, a.s. na način da čitamo o njemu, da izučavamo njegov mubarek život jer u njegovom životu su nam smjernice i važne upute koje nam trebaju u svakodnevnom životu.

Ono što treba dobro da znamo jeste da proučavajući život Allahova Poslanika, s.a.v.s., to ne činimo kako bi smo se okitili znanjem kojim ćemo se hvaliti, već onim znanjem kojeg ćemo u svakodnevnom životu živjeti.

Imam Ahmed je bio jedan od istaknutih islamskih učenjaka koji u samo jednoj zbirci bilježi skoro 30.000 hadisa. Jednog od učenika Imama Ahmeda koji je kod njega proveo više od trideset godina sin je upitao: Babo, koliko si hadisa Muhammeda, s.a.v.s., naučio napamet kod svog učitelja?“

Babo mu odgovori: „Nijedan!“ Sin zaprepašten upita: Babo, šta si radio s njim toliko vremena?!“ Otac mu tiho odgovori: „Učio sam kako se ponašati!“

Ova poruka je danas, kada imamo sve više visokoobrazovanih, sve više magistara,  doktora, a sve manje napretka, sve manje mira i poštivanja izuzetno bitna. Učimo od Muhammeda, a.s., kako se ponašati, kako dostojanstveno živjeti, kako sebi, porodici i zajednici koristan biti. Narednih petaka ćemo, ako Bog da, životom Muhammeda, a.s. o tome govoriti.

Ovom prilikom nam, također, preporučujem da u ovih mjesec dana nađemo vremena za manifestaciju Selam ja Resulallah koja nudi izuzetno bogat i vrlo sadržajan program u povodu mjeseca rođenja Allahova Poslanika, a.s., a s ciljem da svi mi štro bolje doživimo i osjetimo milost sa kojom je došao naš Poslanik.

Molimo Allaha, dž.š., da budemo od onih koji će srcem svojim Muhammeda, a.s., slijediti. Amin!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš, 24.11.2017. godine

*Hutba inspirisana knjigom „U susret Resulullahu, posljednjem Božijem Poslaniku,s.a.v.s., autora dr.hfz. Kenana Musića