HUTBA: MEVLUD NAŠ NOVI POČETAK

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišnom Allahu, hvala Mu na neizmjernim blagodatima kojima nas daruje za koje Ga molimo da nas počasti spoznajom Njegove veličine kroz njih, a posebno da nas učini od onih koji će Mu na blagoadatima zahvalni biti.

Salavati i selami neka su Muhammedu, s.a.v.s., Allahovom, dž.š., poslaniku i miljeniku, njegovoj časnoj porodici, njegovim ashabima.

Uzvišeni Allah u suri Er-Rahman, u 26. i 27. ajetu kaže: „Sve što je na zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti.“

U dunjalučku prolaznost se svakodnevno uvjeravamo. To slikovito vidimo kroz prirodu i prirodne pojave. Također, svakodnevno smo u prilici da vidimo tabute kako se spuštaju u kaburove koji nas podsjećaju na dunjalučku prolaznost. Draga braćo, i sami smo svjedoci prolaznosti, gdje na sebi svakog dana ili svake godine osjećamo kako nismo isti, kako se mijenjamo, odnosno, kako se povratku svome Gospoadaru pribiližavamo.

Ono što je vječno je Uzvišeni Allah, naš Stvoritelj i Gospodar. Kao što je sve, osim našeg Gospodara prolazno, tako je i život Muhammeda, a.s., bio prolazan.

12. rebiu-l-evvela, 632. godine Muhammed, a.s., je napustio ovaj svijet i vratio se svome Gospodaru.

Allahovom, dž.š., miljeniku po dozvoli Uzvišenog Allaha melek smrti se obratio riječima: „Allahov Poslaniče! Gospodar me je poslao da ti dadnem izbor između dunjaluka i vječnosti na dunjaluku i susreta s Gospodarom!“ Resulullah, s.a.v.s., podigao je svoj prst i rekao: „Allahu moj, u najuzvišenije društvo!“

Draga braćo, ovaj gest Poslanika, a.s., treba da kod nas vjernika izazove veliko ohrabrenje i nadu. Nadu koja podrazumjeva da živeći život pokoran Uzvišenom Allahu i slijedeći sunnet Njegova Poslanika, a.s., sa dolaskom meleka smrti, ne znači kraj vjernikove sreće, već naprotiv, to znači susret sa najdražima.

Na tragu ovoga, Poslanik, a.s., je odgojio i svoje ashabe, pa vrlo slikovit primjer za ovo je u smrti Poslanikovog, a.s., mujezina, Bilala. Naime, kada je Bilal, r.a., bio na samrti, njegova supruga je rekla rečenicu koju često čujemo posebno kada se desi da porodica ostane bez mlađeg člana. Ona je rekla: „Teško nama, ode nam Bilal!“

Braćo draga, na ove riječi Bilal, r.a., vrlo ozarena lica u posljednjim uzdasima, odgovara supruzi: „Blago meni! Sutra susrećem voljene, Muhammeda i njegove ashabe.“

Kroz ove primjere vidimo jednu od najvećih blagodati kojima smo ti i ja počašćeni, a to je da onaj momenat kojeg se svi najviše plaše, o kojem ne vole da misle, a kamoli da govore, tebi i meni znači radost zbog susreta sa najdražima, Uzvišenim Allahom, njegovim Poslanikom, ashabima i najljepšim mjestima.

Mjesec Mevluda je bio prilika da razmislimo o željenom društvu i da se okrenemo ka njemu. Poslanik, a.s., nas je podučio da one koje budemo voljeli sa njima ćemo i na ahiretu biti. Neka nam ovaj mjesec bude povod da se zajedno sa svojim porodicama okrenemo vjeri, okrenemo našem Poslaniku, a.s., koji iako nije među nama fizički, jeste među nama svaki put kada uradimo dobro djelo, jeste među nama svaki put kad smo u prilici da uradimo nešto loše pa od toga odustanemo.

Na kraju smo mjeseca Mevluda, ali to neka bude naš početak. Početak koji će značiti naše posvećenje Gospodaru u većem obimu nego što je bilo prije ovog mjeseca, početak koji će značiti našu veću angažiranost u slijeđenju sunneta Poslanikova. Sati provedeni na ovakav način na dunjaluku samo će se nastaviti nizati na neopisivo ljepšem mjestu u neopisivo ljepšem ambijentu sigurnosti, sreće, smirenosti i neprekidnog uživanja.

Završit ćemo kur'anskim riječima: ”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.” (Ali Imran, 31.-32.)

Molimo Allaha, dž.š., da budemo od istinskih sljedbenika Njegova Miljenika, s.a.v.s. Amin!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš, 15.12.2017. godine

*Hutba inspirisana knjigom „U susret Resulullahu, posljednjem Božijem Poslaniku,s.a.v.s., autora dr.hfz. Kenana Musića