HUTBA: VAŽNOST PRVIH 10 DANA ZU-LHIDŽDŽETA

Hvala i zahvala neka su Uzvišenom Allahu, Onome koji u Časnom Kur'anu kaže: “Tako mi zore i deset noći…” (sura El-Fedžr 1-2)

Salavati i salami neka su Allahvom poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s.,  njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Kad se Allah nečim kune, onda On, između ostalog, ukazuje na vrijednost toga. U ova dva ajeta sure Fedžr Allah se kune zorom i deset noći.

Zorom kojom se Uzvišeni Allah kune prema tefsiru imama Ibn Kesira je zora prvog dana Kurban-bajrama. Pod deset noći se misli na prvih deset noći mjeseca Zu-l-hidždžeta.

Mi se nalazimo na početku ovog svetog mjeseca. Danas je 3. Zul-hidždže. Ovo je vrijeme kada se najveći broj nas priprema da svoju vjeru koju živi i žrtvu koju činimo na tom putu potvrdimo žrtvom kurbana u danima Kurban-bajrama. Kurbane koje ćemo žrtvovati u danima bajrama vjerujem da pomno biramo, u skladu naših mogućnosti nastojimo da oni budu lijepi, prema njima se lijepo i sa većom pažnjom ophodimo. Neki se ponose ljepotom svojih kurbana, ističu njihovu vrijednost…

 Imajmo na umu, draga braćo, da je vrijednost naših kurbana u našim srcima, da vrijednost i ljepota naših kurbana zavisi od našeg odnosa prema vjeri. Mjesec Zu-l-hidždže je posljednji hidžretski mjesec, njime završava hidžretska godina. Stoga, ovo je prilika da se pitamo šta je to što smo u proteklih 11 mjeseci žrtvovali, koliko i na koji način smo uradili djela kojima smo tražili zadvoljstvo Dragog Allaha.

Uzvišeni Allah je ukazao na vrijednost prvih 10 noći ovog mjeseca, a Poslanik, a.s., nam je ukazao i na vrijednost njegovih dana. Rekao je Muhammed, a.s.: “Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu dž.š. od ovih 10 dana”. Pa su upitali: “O Allahov Poslaniče, ni borba na Allahovom putu???” Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe u borbu dajući sebe i svoj imetak i vrati se bez ičega!”

Braćo draga, razumimo ovaj hadis Allahova Poslanika, a.s., kao poziv da učinimo što više dobrih djela u ovim danima. U činjenju dobra, ni jedno dobro ne podcjenjujmo. Možda u onome što smatraš malim i nebitnim je upravo vrijednost kojom ćeš Allahovo zadovoljstvo zaraditi.

Također, imaj na umu da se činjenje dobra ne odgađa. Čim možeš da neko dobro uradiš, uradi to u tom momentu. To je način da nam dobra djela ne umaknu, da nam ukazana prilika ne promakne. Šta znači ostati bez prilike za činjenje dobrih djela najbolje osjećaju oni koji su ove godine namjeravali obaviti hadždž. Imaju novac, zdravi su i sve uvjete ispunjavaju, ali prilika je prošla. Pred Bejtullah, iako bi cjelim svojim bićem voljeli stati to ne mogu.

Neka ovo bude ibret svakom onom koji kaže: ja ću to sutra uraditi, dok odem u penziju, još samo da ovo sredim pa ću onda.

Ne odgađaj dobro, ne ostavljaj za neki drugi put, jer ne znaš na tom putu kakva prepreka se ispriječiti može.

Jedno od dobara na koje ćemo se danas posjetiti je post dana Arefata. Ovaj dan pada u četvrtak naredne sedmice, a Allahov Poslanik, a.s., je  kazao da post ovog dana briše grijehe iz proktekle i nastupajuće godine.

Molimo Allaha da nas učini od onih koji će dobro činiti sa zadovljstvom, koji će osjetiti ljepotu činjenja dobra, a koji će se za počinjejne grijehe Njemu iskreno kajati. Amin

Džamija Stari Ilijaš; 24.07.2020. godine