HUTBA: ČEMU SI NALIK! (AMEL EF. MUMINOVIĆ)

ČEMU SI NALIK?

Hvala i zahvala neka su Allahu Uzvišenom, Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Neka su salavati i selami Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima. Allah, dž.š., opisujući vjernike i nevjernike kaže: za one koji ne vjeruju: „…oni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli;…” a za one koji vjeruju kaže da oni: “…liče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje…“ (El Bekare: 264. i 265.) Braćo i sestre, ovi ajeti nam potvrđuju da svi ljudi nisu podobni prihvatiti i na pravi način se okoristiti Allahovim, dž.š., blagodatima. Oni koji vjeruju priznat će da je blagodat od Allahovog neizmjernog dobra, a ne naša zasluga. Vjernici će svjedočiti da blagodati ne pripadaju njima i da nisu plod njihovog truda, nego da su oni milost Gospodara njihova.

Allahov poslanik Sulejman, a.s., kada je pobrojao blagodati koje mu je Allah dao je rekao: Ovo je blagodat Gospodara moga, Koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. Sulejman, a.s., nije rekao ovo je zbog moje predanosti, ovo je zbog mog imana, zbog mog truda,

zalaganja. Ne! Sulejman, a.s., blagodati pripisuje Allahu, Koji ga iskušava hoće li biti zahvalan na njima ili će ih poreći, kao što je Karun porekao kada je tvrdio da su blagodati koje ima produkt njegovih zasluga, znanja i truda. Kao vjernici u Allaha, ovi su nam primjeri bitni kako se ne bismo umislili i sebi dali zasluge koje nam ne pripadaju. Blagodati koje imamo, talenti, sposobnosti su Allahova milost, sadaka koju smo od Njega dobili. Zato brate, ne leti u visine, ne uznosi se iznad drugih. Oni koji su svjesni od koga su blagodati koje imamo i kada se susretnu sa gubitkom neke od njih znaće da je to iskušenje Gospoadara njihova. Znaće da je to iskušenje prilika da se i kroz gubitak blagodati približe Svome Gospodaru. Braćo draga, neka nas ni jedna dunjalučka situacija ne udalji od našeg Gospodara. Ako uživaš u blagodatima, u životu, budi zahvalan Allahu i kao što je tebi Allah pomogao ti pomozi druge. Ako si u iskušenju sa neimaštinom, bolešću, teškim životnim okolnostima, iskoristi ih kao dar Gospodara da ga svjesniji budeš, da u teškom uzdahu bude tvoja zahvala Gospodaru kao znak prihvatanja onog što je od njega kao hajra tebi.

Na kraju, u ophođenju prema božijim darovima upitajmo sebe čemu smo nalik? Onoj litici sa oskudnom zemljom, na koju i kad dobro, korisno i lijepo padne ona ne primi ili onoj plodnoj visoravni koja i najmanjom blagodati korist donese i sebi i drugima.

Gospodaru naš, primi od nas! Zaista Ti čuješ i znaš! Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas kazne Džehenema! Gospodaru nadahni nas, da zahvaljujemo na Tvojoj blagodati, kojom si obasuo nas i naše roditelje, i da radimo dobra djela, s kojim ćeš Ti biti zadovoljan i uvedi nas s Tvojom milošću među Tvoje dobre robove!

Pripremio : Muhamed Bilinovic