POZIV NA AKCIJU ZA ADAPTACIJU MUNARE

Web

Džamija u džematu Stari Ilijaš jedna je od najstarijih ilijaških džamija, otvorena 1900. godine.

Nažalost, u protekloj agresiji na našu domovinu džamija je do temelja porušena.

Nakon povratka na svoja ognjišta, obnovom svojih kuća džematlije su krenule u obnovu i svoje džamije.

U nedostatku finansijakih sredstava, džamija je građena u fazama, zbog čega su određeni radovi nekvalitetno izvedeni.

Jedan od tih dijelova je i munara koja se trenutno nalazi u lošem stanju. Posebno njen čelični dio iznad šerefe je dostakorodirao i pored toga što narušava njen estetski dio, ujedno predstavlja i prijetnju od urušavanja.

Za radove na munari neophodno je obezbjediti oko 15.000KM.

Podržite nas hajir dovom, a ako ste u mogućnosti i vašim dobrovoljnim prilogom.

UPLATE DOBROVOLJNIH PRILOGA MOŽETE IZVRŠITI KOD BLAGAJNIKA DŽEMATA ILI PREKO ŽIRO RAČUNA: 160 200 550 002 0206

Primalac: Medžlis islamske zajednice Sarajevo

obavezno sa naznakom ZA DŽEMAT STARI ILIJAŠ

INSTRUKCIJA ZA UPLATU U EUR, GBP I CHF.USD:

VAŽNO: OBAVEZNO NAZNAČITI ZA DŽEMAT STARI ILIJAŠ

Uzvišeni Allah kaže: “Svako ima stranu kojoj se okreće. A vi se natječite u dobru.”

Molimo Allaha da nas pomogne u ovoj hajirli akciji, da nam primi naša dobra djela i da budemo od onih koji u dobru prednjače. Amin.