HAFIZOVA BESJEDA: ŠTA JE BILO PRIJE NAS?

Hafizova besjeda je ciklus predavanja uvaženog muderrisa medrese “Osman-ef. Redžović”, hfz. Nijaz-ef. Aganhodžića, koja se održavaju posljednje nedjelje svakog mjeseca u džamiji u Starom Ilijašu.

U februarskoj Hafizovoj besjedi poslušajte šta je Allah, dž.š., stvorio prije čovjeka.