ZAŠTO HIDŽAB?

Hidžab je islamska nošnja i štit žene muslimanke. Podrazumijeva ono što prekriva ženu i njena stidna mjesta – štiti njeno tijelo od stranih pogleda i ne dozvoljava strancu da vidi ljepote i oblik ženinog tijela. Allah, dž.š., učinio je nošenje hidžaba obaveznim zbog velike mudrosti i nemjerljivih koristi, a neke od njih su:

Čuvanje časti
Hidžab je šerijatski štit koji čuva čast, te otklanja bilo kakve uzroke koji dovode do sumnje i nereda.

Čistoća srca
Hidžab je pobornik koji poziva ka čistoći srca vjernika i vjernica, i stub je pobožnosti i veličanje svetosti, a istinu je rekao Allah, dž.š.: ”To je čišće za vaša, a i njihova srca.”

Zašto je Uzvišeni Allah dželle šanuhu (dž. š.) ženama propisao hidžab, propisno oblačenje koje podrazumijeva pokrivanje cijelog tijela žene osim lica i šaka?

a) Allah dž. š. kaže: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je” (al-Ahzab, 59). Zato je odjeća muslimanke njeno odličje i simbol, po čemu se raspoznaje među svim drugim ženama, jer ako se ona izjednači u razgoličavanju, ne bi se prepoznala niti razlikovala. Dakle, hidžab nju odlikuje i štiti od svakog koji je navodi na zlo i nemoral.

b) iz bojazni od fitneta (smutnje) jer žena svojim kinđurenjem, šminkanjem i uljepšavanjem sama sebe dovodi a kušnju da skrene s puta krijeposti i čestitosti, što spada u najveće uzročnike zla i fesada na zemlji;

c) kako bi žena bila zaštićena i kako ne bi iščezao stid, jedan od sastavnih dijelova imana, vjerovanja. Žena se oduvijek navodila kao uzor stida (“stidnija od mlade u derdeku”), a iščezavanje stida upućuje na manjkavost ženinog vjerovanja i izlazak iz okvira prirode, fitreta, a kojoj je stvorena;

d) kako ljude ne bi dovodila u iskušenje da skrenu sa staze morala i poštenja, osobito ako je žena lijepa;

e) kako bi se razlikovala od muškaraca, jer kada se ne bi razlikovala od njih u ponašanju i oblačenju, ne bi se nimalo stidjela u susretu s njima, što vodi velikoj smutnji, fitnetu. Jednom prilikom je vjerovjesnik Muhammed alejhisselam izišao iz džamije pa je, primijetivši da su se žene pomiješale s ljudima, rekao: “Ostanite iza ljudi, nemate pravo da idete sredinom puta, držite se njegovih krajeva”. Otada su se žene držale krajeva puta do te mjere da je njihova odjeća zapinjala za ogradu.

[su_youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=cOhoPuqeSgE” width=”700” responsive=”no”]