OVU PRILIKU NE SMIJETE PROPUSTITI!

Draga braćo i cijenjene sestre, podsjećamo Vas na vrijednost posta šest dana u mjesecu ševvalu, mjesecu koji trenutno traje. Od Ebu Ejjuba el-Ensarija r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko isposti ramazan, zatim posti 6 dana mjeseca ševvala, kao da je čitavu godinu postio.” (Muslim) To objašnjava da za sva urađena dobra djela imamo desetostruku nagradu.

Tako onaj koji posti ramazan ima nagradu kao da je postio deset mjeseci. Ko posti šest dana poslije ramazana ko da je postio 60 dana, tj. dva mjeseca. Lijepo je postiti dan za danom, a ako ne možemo onda ćemo to učiniti s prekidima (može se postiti dan-dva, onda se može napraviti prekid od nekoliko dana, pa se može ponovo postiti dan-dva, uglavnom najvažnije da se isposti 6 dana u ovom mjesecu).

Također pozivamo sve one koji žude za Allahovom milošću i koji se boje Džehennemske vatre da poste i druge dobrovoljne dane posta, jer ljeto se bliži svome kraju i dani su sve kraći i kraći, pa kada smo mogli postiti onako duge i tople ljetne dane, zašto onda ne postiti ponekad sada kada je lakše, i na taj način tražiti Allahovo zadovoljstvo.

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje, dobro djelo se nagrađuje desetostruko, do 700 puta, a Uzvišeni Allah je rekao: – Osim posta, on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem.” (Muslim) Od Ebu Seida el-Hudrija r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Nema nijednog roba koji posti dan na Allahovom putu, a da Allah neće s tim danom udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset harifa (koliko se putuje za sedamdeset godina).” (Buharija)

Post ponedeljkom i četvrtkom

Od Aiše r.a. se prenosi da je rekla: “Allahov Poslanik s.a.v.s. se trudio da posti ponedeljak i četvrtak.” (Tirmizi) Ebu Hurejre r.a. prenosi od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: “Ljudska djela se predočavaju Allahu ponedeljkom i četvrtkom, pa volim da se moje djelo predoči kada postim.” (Tirmizi)

Post tri dana u mjesecu

Od Abdullaha bin Amra bin el-Asa r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Post tri dana svakog mjeseca je post čitavu godinu.” (Buharija i Muslim) 

Od Ebu Zerra r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ako postiš u mjesecu tri dana, onda posti trinaesti, četrnaesti i petnaesti.” (Trimizi) U hadisu se misli na 13, 14, i 15. dan hidžretskog mjeseca, tj. dani poznati pod imenom “bijeli dani”.

Koristimo priliku da vas pozovemo da nastavimo sa ibadetima koje smo činili i u mjesecu Ramazanu, pa ako, možda, ne možemo neke ibadete činiti istim žarom i tempom kao u Ramazanu, onda ih barem činimo toliko da se ta nit održi koliko-toliko, jer ako insan nastavi raditi dobro i poslije Ramazana to može biti od znakova da su nam ibadeti u mjesecu Ramazanu primljeni. Zato nastavimo sa učenjem (čitanjem) Kur'ana, česćim odlascima u džamiju na namaze, zikrom, dovama, dobrovoljnim postom – a klonimo se harama kao što smo ih izbjegavali dok smo postili dane Ramazana.