PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA U DŽEMATU STARI ILIJAŠ

LISTA ZA DŽEMATSKI ODBOR

R.br. Ime i prezime Broj glasova
1. Sead Čeho 93
2. Sedik Dervišević 84
3. Mehmed Selimović 74
4. Ahmet Novokmet 65
5. Sakib Rizvić 52
6. Rasim Omerhodžić 45
7. Naser Mešetović 45
8. Efid Šehić 37
9. Derviš Bešlija 31
10. Mehmed Softić 30
11. Safet Mešetović 29
12. Hamdo Fazlić 28
13. Mustafa Mešetović 24
14. Haris Avdibegović 6

LISTA ZA SKUPŠTINU MEDŽLISA

R.br. Ime i prezime Broj glasova
1. Namir Ganić 112
2. Salih Džafo 85
3. Mustafa Džafo 60
4. Senaid Bešlija 41
5. Selver Šehić 37
6. Hodžić Ibrahim 29

LISTA DELEGATA DŽEMATA ZA IZBORNO TIJELO KOJE BIRA SABORNIKE ISLAMSKE ZAJEDNICE

R.br. Ime i prezime  Broj glasova
 1. Tarik Omerhodžić 80
 2. Muhamed Begović 69
 3. Elvir Šehić 61
 4. Kemal Mešetović 57

NAPOMENA: Prema pravilima izborne komisije Islamske zajednice BiH, ukoliko dva ili više kandidata budu imali isti broj glasova, rangiraće se prema godištu rođenja, tako da će stariji kandidati imati prednost.

Rok za podnošenje eventualnih žalbi je 8 dana od dana objavljivanja preliminarnih rezultata.