NASTAVAK RADOVA NA UREĐENJU MEZARJA

Nakon što je u prvom dijelu ove godine džematski odbor uz svesrdnu pomoć džematlija i općine Ilijaš uspješno priveo kraju pločanje harema i postavljanje ograde oko džamije, nastavljeni su radovi na uređenju mezarja.

U prvoj fazi postavljeni su betonski temelji za ogradu i te radove je finansirao vlasnik firme Tranzitexport d.o.o. gosp. Nedžad Halilović, a podzidu sa donje strane mezarja finasirao je džematski odbor. Ovih dana realizovana je i druga faza ograđivanja koja se ogledala u postavljanju ograde. Ovu drugu fazu finansirala je općina Ilijaš.

Uporedo sa ovim radovima počelo se i sa pripremama za izgradnju nove imamske kuće. Odlučeno je da ona bude na istom mjestu gdje sada nalazi stara vakufska kuća te se počelo sa njenim uklanjanjem.

Ovom prilikom zahvaljujemo se džeamtlijama koji su učestvovali u dosadašnjim aktivnostima moleći Allaha da ih nagradi za njihov doprinos i ujedno pozivamo sve zainteresovane da se uključe u akciju bilo dobrovoljnim radom ili prilozima koje mogu uplatiti kod blagajnika h. Sakiba Rizvića.

[su_custom_gallery source=”media: 4837,4836,4835” limit=”32” link=”lightbox” width=”218” height=”160” title=”never”][su_custom_gallery source=”media: 3272,3269,3268,3270,3271” link=”image” width=”150” height=”100”][/su_custom_gallery]